Reklamy
Aktualności Artykuł sponsorowany

Wady i zalety rozliczenia na zasadach PIT-36L

Formularz PIT-36L jest skierowany do podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT), czyli na warunkach tak zwanego podatku liniowego. Dlaczego część podatników decyduje się wybrać 19% podatek zamiast 18%? Jakie są zalety tego rozwiązania?

Podatek liniowy zasady ogólne

Zgodnie z art. 9a ustawy o PIT, podatnik ma prawo złożyć wniosek odpowiedniemu naczelnikowi urząd skarbowego, o zastosowanie formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach w art. 30c. Te znów mówią o możliwości opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej stawką 19% podstawy obliczenia podatku. Na początek to rozwiązanie może wydawać się zupełnie nieopłacalne, skoro zgodnie z art. 27 ustawy o PIT podatek dochodowy od podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych wynosi 18%. Warto jednak zauważyć, że w przypadku zasad ogólnych, ustawodawca wprowadził tak zwane zasady skali podatkowej, które określają, że 18% stawka podatku obowiązuje tylko do pewnej podstawy obliczenia podatku, czyli do 85 528 zł. W przypadku jeżeli podatnik przekroczy tą kwotę graniczną, to jego podatek wyniesie 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. W dużym uproszczeniu dlatego część podatników decydować się będzie na rozliczenie za pomocą PIT-36L i opodatkowanie dochodów wyższą 19% stawką podatku od początku, ponieważ przewidują oni, że przekroczą granicę progu skali i na zasadach ogólnych musieli by odprowadzać zdecydowanie wyższy, bo 32 % podatek.

Wady i zalety opodatkowania na zasadach ogólnych

Poza zasadami ogólnymi, podatnik przy decydowaniu czy chce rozliczać się na zasadach podatku liniowego i PIT-36L, powinien wziąć pod uwagę inne okoliczności. Jedną z nich jest ograniczenie możliwości skorzystania z większości przywilejów, takich jak zwolnienia i ulgi podatkowe. Przy PIT-36L niemożliwe będzie również rozliczenie wspólne z małżonkiem (jest to deklaracja składana indywidualnie). Te „utrudnienia” mogą znacząco wpłynąć na wyliczenie opłacalności podatku liniowego w danej firmie. Część podatników uważa je jednak za zaletę, wskazując, że rozliczenie liniowe jest dużo prostszym rozwiązaniem – nie wymaga dokonywania zaawansowanych obliczeń finansowo – księgowych i ułatwia ich pracę. W tym rozliczeniu podatnik nie będzie musiał również pamiętać o pilnowaniu opodatkowania zgodnego z ewentualnym przekroczeniem progów podatkowych.

Podsumowując

Rozliczenie na formularzu PIT-36L jest skutkiem dokonanych wcześniej przez podatnika wyborów. Jeżeli nie złożył on odpowiedniego wniosku, w zakreślonym przez ustawodawcę terminie, będzie zmuszony do rozliczenia na zasadach ogólnych i takiego obliczenia zobowiązań podatkowych (najprawdopodobniej na formularzu PIT-36). Samo zeznanie podatnik może złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem listu poleconego Poczty Polskiej lub w formułach elektronicznych e-PIT. Na razie usługa „Twój e-PIT” nie obejmuje możliwości rozliczenia deklaracji PIT-36L.

Reklamy