Reklamy
Aktualności Biznes

Warszawa: Warsztaty Naukowo-Biznesowe 14-15 Września 2013 r

INVESTIN Sp. z o.o. oraz Assign Clinical Research Sp. z o.o. zapraszają uczestników projektu „Naukowiec w biznesie” do udziału w bezpłatnych warsztatach naukowo-biznesowych.

Zakres tematyczny:

 • Kontraktowanie badań klinicznych
 • Wniesienie aportu do spółki, transfer z nauki do biznesu
 • Komunikacja z partnerem branżowym
 • Strategie poszukiwań i wdrożeń komercyjnych projektów
 • Strategie inwestowania w projekty naukowe
 • Oferta technologiczna – niezbędny element w procesie transferu technologii

Harmonogram:
14 września 2013, godz. 10.00-15.30 – tworzenie ofert komercjalizacyjnych, praca uczestników w 10-osobowych grupach
15 września 2013, godz. 10.00-16.00 – panel dyskusyjny

Eksperci, którzy wezmą udział w panelu:

 • Marta Gadomska-Gołąb – radca prawny w zespole Life Sciences w kancelarii Wierzbowski Eversheds – „Kontraktowanie badań klinicznych”
 • Paweł Lipski – radca prawny w kancelarii Wierzbowski Eversheds – „Wniesienie aportu do spółki, transfer 
z nauki do biznesu”
 • Izabela Klockowska – R&D Portfolio Manager, USP Life Sciences Sp.z o.o. – „Strategia inwestowania 
w projekty naukowe”
 • Maciej Bogucki – Cogno Sp. z o.o. – „Strategie poszukiwań i wdrożeń komercyjnych projektów”
 • Małgorzata Wilińska – radca prawny w kancelarii BSBI legal & Tax– „Aspekty podatkowe związane 
z komercjalizacją wyników prac badawczych i badawczo-rozwojowych”
 • Magdalena Peisert – analityk biznesowy – INVESTIN Sp. z o.o.
 • Bartosz Boniecki  – analityk biznesowy – INVESTIN Sp. z o.o.
 • Maciej Sip – Prezes SN BIOTECH TECHNOLOGIES
 • Mariusz Olejniczak – Prezes Assign Clinical Research Poland Sp. z .o.o

Miejsce: Hotel Sheraton w Warszawie

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony catering, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział 
w warsztatach.
Osobom spoza Warszawy pokrywamy koszty dojazdu oraz noclegu.

Szczegółowych informacji udziela: Marta Okupińska-Oborska, e-mail: m.okupinska-oborska@investin.pl

WWW projektu: www.biobiznes.investin.pl

 

Picture 68Projekt „Naukowiec w biznesie – cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Reklamy