Reklamy
Aktualności Gospodarka

Warszawscy handlowcy protestują przeciwko wadliwym uchwałom Rady miasta

W czwartek, 3 marca br. o godz. 15.00  przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, odbędzie się manifestacja warszawskich kupców, działających w sieciach Społem, Top Market, Minuta8, Lewiatan, Carrefour, ABC, Żabka, Delikatesy Centrum oraz firm współpracujących:  piekarni, hurtowni.

To protest przeciwko działaniom Rady Miasta Warszawa i wadliwym uchwałom, które skutkują masowym zamykaniem sklepów w stolicy, zwolnieniami pracowników i niższymi wpływami podatkowymi. Handlowcy chcą wziąć udział w posiedzeniu Rady Miasta i przekonać radnych do uchylenia uchwały oraz podjęcia konsultacji branżowych.

Handlowcy protestują przeciw decyzjom Rady Miasta dotyczącym odbieraniu i ograniczaniu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych  w Warszawie. Jednocześnie informują o skierowaniu pozwu zbiorowego  o odszkodowanie w wysokości 60-70 mln zł od miasta i wskazują na straty dla państwa przekraczające 100 mln zł na skutek zmiany w prawie miejscowym w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w Warszawie.

Handlowcy zwracają uwagę na konsekwencje działań Rady Miasta, w tym:  likwidację blisko 100 placówek handlowych, skutkujące stratami w wysokości 60-70 mln zł, pozbawienie zatrudnienia 1000 pracowników, dotychczas zatrudnionych w warszawskich sklepach, sprzedających alkohol, brak i uszczuplenie budżetu o 10 mln zł w formie dotychczasowych składek ZUS od zwolnionych pracowników, uszczuplenie budżetu państwa o 80 mln zł w 2016 roku z tytułu niezapłaconego podatku VAT od zlikwidowanych sklepów (już 36 mln zł nie zostało zapłacone).

Warszawscy handlowcy skupieni w ramach sieci sklepów TOP Market, Społem, Minuta8, Delica (PGS) apelują: W efekcie subiektywnych decyzji Rady Miasta st. Warszawy, pracę straci ponad 1000 osób a obciążenia dla budżetu państwa mogą sięgnąć ponad 100 mln zł, co na pewno nie pomoże obecnemu rządowi w realizacji sztandarowego projektu pozyskania 3,5 – 4 mld zł do budżetu Państwa.

Społem

Reklamy