Reklamy
Aktualności Konkursy

Warszawska Syrenka Technologiczna: 40 tys. na biznes

W ramach programu 22 wybranych uczestników otrzyma 40 000 zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej, opartej na kreatywnym autorskim pomyśle. Organizatorzy szukają wynalazców, pomysłodawców nowych unikalnych rozwiązań, które są na etapie badań, koncepcji, prototypu bądź opracowanej technologii. Uczestnicy otrzymają 40 tys. zł na start, konsultacje z ekspertami z zakresu patentowania i ochrony intelektualnej, rozwoju biznesu i transferu technologii, rynkowej analizy i wyceny innowacyjnych technologii, szkolenie z zakresu „jak promować? jak rozliczać ? jak patentować?” oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

Celem projektu jest doprowadzenie do założenia firm przez 22 wybranych uczestników, rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych przez system szkoleń i doradztwo, zapewnienie utrzymania się na rynku młodym firmom przez wsparcie doradcze i pomoc finansową. Organizatorzy chcą równocześnie ograniczyć ryzyko socjalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wsparcie pomostowe i opiekę nad dziećmi w czasie szkoleń. Szczególny nacisk kładą na eliminację stereotypów związanych z domniemaną większą predyspozycją mężczyzn do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Problem małego udziału kobiet jest też widoczny na mazowieckich uczelniach technicznych wg. danych GUS. Na Mazowszu studiowało zaledwie 28% kobiet, potwierdzają to dane z Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2009/2010. Po dokonaniu takiej analizy na terenie Mazowsza, partnerzy dokonają wszelkich starań by udział kobiet i mężczyzn w projekcie był proporcjonalny.

Szczegóły na stronie www.syrenka.kombinatorium.pl oraz Facebooku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy