Reklamy
Aktualności

Wiedza: o patentach, wynalazkach i prawach autorskich w Rzeszowie

Wykład „Patenty, wynalazki i prawa autorskie” odbędzie się w sali Senatu (RA206) w siedzibie uczelni przy ul. Sucharskiego 2.

Wszystkie kwestie omówi dr Andrzej Kiebała z Katedry Prawa Administracyjnego WSIiZ.

Wykład zorganizowała Katedra Matematyki i Podstaw Informatyki wraz z Kołem Naukowym Matematyki i Teorii Informatyki.

Reklamy