Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Wydarzenia: debata on-line "Nauka z biznesem – współpraca dla innowacyjności"

Wśród gości znajdują się m.in. dr Karol Lityński – Prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE, Konrad Świrski – Prezes Zarządu firmy Transition Technologies S.A. i prof. nzw Politechniki Warszawskiej, dr hab. Jerzy Cieślik – profesor Akademii Leona Koźmińskiego i koordynator ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA), dr Marcin Szumowski – współzałożyciel technologicznej spółki giełdowej Medicalgorithmics S.A. i kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Michał Mikulski – Akademicki Mistrz Innowacyjności 2011 oraz Łukasz Sztern – starszy specjalista z PARP, który przedstawi wyzwania stojące przed systemem transferu technologii w Polsce.

Debata rozpocznie się 27 kwietnia br. o 10.00, potrwa 1,5 godziny. Jej transmisja dostępna będzie na stronach: www.ekonomia24.pl, www.parp.gov.pl oraz www.pi.gov.pl

Reklamy