Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Wydarzenia: Inteligentna Specjalizacja – rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Główne obszary dyskusji w trakcie XXIII Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce będą dotyczyły:
– inteligentnej specjalizacji – nowego podejścia do realizacji strategii rozwoju;
– prezentacji kierunków polityki rządu w zakresie innowacji i przedsiębiorczości;
– zagadnień internacjonalizacji innowacyjnej przedsiębiorczości;
– prezentacji nowych form usług proinnowacyjnych;
– inicjowania współpracy i integracji środowiska naukowego z przedsiębiorcami;
– inicjowania kontaktów i udziału w programach UE;
– wymiany doświadczeń i integrację środowiska animatorów innowacyjnej przedsiębiorczości, – rozwój relacji sieciowych między instytucjami wsparcia;
– poszukiwań kierunków skutecznej interwencji w nowym okresie programowania UE w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Tradycyjnym elementem towarzyszącym konferencji są seminaria, spotkania, imprezy dodatkowe. Tegoroczna Konferencja ma szczególny charakter ze względu na dwudziestolecie samego SOOIPP.

Konferencja odbędzie się w Kieleckim Parku Technologicznym. Więcej na konferencja-sooipp.pl/2012.

Reklamy