Reklamy
Aktualności

Wydarzenia: konferencja "Dotacje na innowacje – doświadczenia, projekty, aktualne źródła wsparcia"

Tematyka konferencji:

• Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki w realizacji projektów B+R.

• Aktualne źródła wsparcia inwestycji innowacyjnych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, środki krajowe, Fundusze Norweskie, itd.).

• Kredyt technologiczny – atrakcyjna forma wspierania przedsięwzięć innowacyjnych.

• Pułapki i zagrożenia w ubieganiu się o dofinansowanie projektów innowacyjnych

• Ocena innowacyjności – jak podnieść atrakcyjność innowacyjną przedsięwzięcia.

• Finansowe zabezpieczenie inwestycji innowacyjnych – pożyczki, linie kredytowe.

• Jak zmniejszyć ryzyko finansowe podczas realizacji inwestycji innowacyjnych – ubezpieczenia ścieżki inwestycyjnej.

• Innowacyjne źródła pozyskiwania energii na potrzeby gospodarki (przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, instytucje).

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.fundusze-europejskie.pl.

Reklamy