Reklamy
Aktualności

Wydarzenia: Konferencja Europejskich Regionów Innowacji

WIRE 2012 stwarza możliwości dyskusji na temat wyzwań stojących przed regionalnym rozwojem innowacyjnym. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w trzech blokach tematycznych. Pierwszy z nich to „Inteligentne regiony w Horyzoncie 2020”, który będzie poświęcony inteligentnym specjalizacjom regionalnym, infrastrukturze regionalnej oraz regionalnym innowacyjnym ekosystemom. Drugi panel „Droga do doskonałości” to zagadnienia związane z przyszłością regionalnego wymiaru badań i innowacji – synergia między Horyzontem 2020 a polityką spójności oraz specjalizacje regionów konwergencji i centrów doskonałości.

Hasłem ostatniego bloku tematycznego jest „Współpraca dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej na poziomie regionalnym”, podczas którego zostaną omówione: Europejska Współpraca Terytorialna, sieci klastrów, Europejskie Grupy na rzecz Współpracy Terytorialnej, sieci infrastruktur badawczych oraz Multiregionalne Partnerstwa na rzecz Wiedzy.

Więcej info, agenda i formularz rejestracyjny na stronie: www.wire2012.eu

Reklamy