Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Wydarzenia: seminarium „Moje stypendium – moja kariera”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na seminarium pn. „Moje stypendium – moja kariera”, które odbędzie sie 19 października br. w Szczecinie.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zagraniczne oraz krajowe oferty stypendialne i stażowe, skierowane zarówno do absolwentów, doktorantów, jak również naukowców ze stopniem doktora i wyższym.

Zaprezentowane zostaną m.in. stypendia i staże Marie Curie, niemieckie mechanizmy stypendialne, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Fundusz Wyszehradzki, programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. W trakcie seminarium przedstawione także będą europejskie portale pracy dla naukowców. Z kolei zaproszeni stypendyści podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z ubieganiem się o stypendia oraz ich realizacją.

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej innowacje.zut.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października br.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Reklamy