Aktualności Biznes Inwestycje

Wyniki finansowe MCI po I półroczu 2013 roku

Zdarzenia w pierwszym półroczu 2013 roku
W I półroczu 2013 r. Grupa MCI Management zanotowała 91,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 30,1 mln zł przed rokiem. Suma aktywów Grupy wzrosła o 12,3% do 843,9 mln zł z 751,5 mln zł rok wcześniej. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły na koniec czerwca br. 957 mln zł, czyli były wyższe o 15,3% w stosunku do stanu na koniec 2012 roku i o 16,4% wyższe względem wyniku sprzed roku (822,2 mln zł). Bardzo dobre wyniki finansowe funduszu to w dużej mierze zasługa wzrostu wartości posiadanych aktywów finansowych – certyfikatów funduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures.
Najważniejszym wydarzeniem I półrocza br. było podpisanie umowy zakupu 20% akcji największego tureckiego dystrybutora IT – firmy Indeks Bilgisayar. MCI nabyło 20% akcji za cenę stanowiącą istotne dyskonto do jej wyceny giełdowej. MCI oczekuje wzrostu wartości zakupionych akcji w wyniku rozwoju spółki na wyjątkowo wzrostowym rynku tureckim i stałych wpływów dywidendowych. Pierwsza dywidenda o wartości ok. 5 mln zł została wypłacona MCI w maju 2013 roku.
Wydarzeniem ważnym dla rozwoju portfela inwestycyjnego była również inwestycja funduszu MCI. TechVentures w Wearco sp. z o.o., spółkę prowadzącą Answear.com, największy w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej multibrandowy sklep odzieżowy online, oferujący ponad 200 najpopularniejszych światowych marek odzieży, obuwia i akcesoriów.

 

Prognoza wyników na 2013
Skonsolidowany zysk netto na koniec roku 2013 jest prognozowany na ok. 170 mln zł. Według szacunków MCI aktywa pod zarządzaniem na koniec roku powinny osiągnąć 1,1 mld zł a aktywa netto (NAV) 740 mln zł. Wartość przychodów ze sprzedaży inwestycji (exit’ów) do dnia publikacji sprawozdania za rok 2013 powinna wynieść ok. 100 mln zł. Ponadto MCI typuje 10 inwestycji w swoim portfelu o potencjale rynkowej wartości wyjścia powyżej 100 mln zł. Zalicza do nich spółki: ABC Data, Indeks, Windeln.de, Frisco.pl, Morele.net, Answear.com, KupiVIP.ru, Geewa, Invia i Private Equity Managers. Prognozę przygotowano przy założeniu utrzymania sytuacji na rynkach kapitałowych na koniec roku na zbliżonym poziomie do sytuacji bieżącej.
Istotne zdarzenia i wyniki największych spółek portfelowych
Rynek e-commerce B2B

 

· ABC Data – realizacja ekspansywnej strategii rozwoju i ożywienie na rynku dystrybucji IT przełożyło się na dynamiczny wzrost wyników spółki. W I półroczu 2013 r. ABC Data zanotowała wzrost przychodów i EBITDA odpowiednio o 46% i 42%. We wrześniu dokona wypłaty dywidendy w wysokości 24 gr na akcję. Strategia stawiająca w centrum uwagi zwiększenie przychodów z eksportu i e-commerce, została doceniona przez inwestorów giełdowych. Kurs spółki w krótkim czasie przekroczył ceny docelowe rekomendacji dwóch renomowanych instytucji finansowych;
· Indeks – nowy nabytek MCI wypracował dobre wyniki finansowe mimo napiętej sytuacji społeczno-politycznej, która odcisnęła swoje piętno na wycenie giełdowej spółki. W I półroczu 2013 r. Indeks wypracował przychody w wysokości 750 mln TL i EBITDA w wysokości 23 mln TL, co dało roczne wzrosty odpowiednio o 21% i 27%. Spółka liczy na ożywienie w przychodach w konsekwencji podpisania dużego kontraktu z Apple i rozpoczęcia budowy nieruchomości komercyjnej na atrakcyjnej działce w biznesowym dystrykcie Istambułu. Najnowsze rekomendacje analityków wskazują na duży potencjał wzrostu jej kursu.

E-commerce B2C i nowe technologie
· Invia – konsekwentna realizacja strategii ekspansji regionalnej poprzez zwiększanie skali działania
w krajach o największym potencjale wzrostu rynków sprzedaży pakietów turystycznych online. Zwiększenie zaangażowania w rosyjską Travelata i korzystanie ze wzrostów generowanych przez tamtejszy rynek. W efekcie dobre wyniki finansowe, prawie 3 mln EUR EBITDA w 2012 r.;
· Morele.net – Poprawa wyników dzięki rozwojowi współpracy logistycznej z ABC Data SA, rozpoczęciu procesu optymalizacji systemu IT i pełnej kontroli kosztów. W I półroczu 2013 r. przychody wzrosły o kilkadziesiąt procent wobec analogicznego okresu 2012 r. (z 82 mln zł do 100 mln zł);
· Geewa – umocnienie pozycji na rynku gier online poprzez wejście ze swoimi produktami w segment gier mobilnych. Sztandarowy produkt Pool Live Tour, najpopularniejsza gra bilardowa na Facebook’u, jest teraz dostępna na urządzenia pracujące na systemie operacyjnym iOS oraz Android. Spółka uruchamia kolejne 4 gry w swoim portfelu.

 

· Answear.com – nowa inwestycja funduszu odnotowała wysoką roczną dynamikę wyników operacyjnych. W ciągu roku jej przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 150% (1H2013/1H2012), co było efektem między innymi zwiększonego ruchu na stronie serwisu – traffic wzrósł w ciągu roku o ponad 170%;

 

 

· KupiVIP.ru / 21Diamonds / Windeln.de – istotna poprawa (dwucyfrowe wzrosty r/r) wyników operacyjnych zagranicznych spółek kupionych w 2012 roku i na przełomie 2012/2013 roku. KupiVIP.ru korzysta na popularyzacji zakupów internetowych w Rosji, które według analiz rynkowych mają rosnąć o 35% rocznie. Co ważne przewiduje się, że w ciągu kilku lat co czwarta transakcja e-commerce w Rosji dotyczyć będzie segmentu e-fashion. Z kolei Windeln.de konsekwentnie realizuje strategię ekspansji geograficznej wychodząc ze swoją ofertą poza rynek Niemiec.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com