Reklamy
Aktualności Inwestycje

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2015 r.

Październik kolejnym miesiącem wysokiej sprzedaży obligacjioszczędnościowych. Oszczędzający zakupili obligacje oszczędnościowe o wartości 219,3 mln zł.

Październikowa oferta dla nabywców indywidualnych obejmowała cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych: 2-letnie obligacje o stałymoprocentowaniu (DOS1017) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ1018), 4-letnie (COI1019) i 10-letnie (EDO1025). Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie wykupu. Wartość sprzedaży dwulatek osiągnęła poziom 170,8 mln zł (78% udział w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie (26,8 mln zł, 12% udział), 3-letnie (11,1 mln zł, 5,%) oraz 10-letnie (10,5 mln zł, 5%).

W październiku po raz kolejny sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekroczyła 200 mln zł, a najczęściej wybieranymi obligacjami były te o najkrótszym okresie oszczędzania.

W listopadzie sprzedaż obligacji oszczędnościowych skokowo wzrośnie ze względu oferowanie w tym miesiącu Listopadowej 11, czyli specjalnej jedenastomiesięcznej obligacji oszczędnościowej. Tylko przez pierwsze dziesięć dni sprzedaż Listopadowej 11 wyniosła ok. 250 mln zł.

Poza specjalną Listopadową 11, w listopadzie nabywcy indywidualni mogą skorzystać również z preferencyjnejoferty obligacji dwuletnich, których oprocentowanie podniesione zostało do 2,10% w skali roku i trzyletnich, z oprocentowaniem 2,20% w skali roku. Obligacje te wraz ze standardowo oferowanymi obligacjami cztero- i dziesięcioletnimi także cieszą się dużym zainteresowaniem nabywców: w pierwszej dekadzie listopada ich łączna sprzedaż wyniosła blisko 100 mln zł. Sprzedaż Listopadowej 11 i podwyższone oprocentowanie obligacji dwu- i trzyletnich będzie obowiązywać tylko w listopadzie.

Na rynku hurtowym obserwujemy bowiem dalszy spadek rentowności obligacji skarbowych, np. rentowność obligacji dwuletnich spadła już poniżej 1,6% – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1017

W październiku 2015 roku sprzedano obligacje DOS1017 o wartości nominalnej 170,8 mln zł w tym 700 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 69,4 mln zł, co stanowiło 40,6% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1018

W październiku 2015 roku sprzedano obligacje TOZ1018 o wartości nominalnej 11,1 mln zł, w tym 46,5 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 4,3 mln zł, co stanowiło 38,9% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI1019

W październiku 2015 roku sprzedano obligacje COI1019 o wartości nominalnej 26,8 mln zł, w tym 112,4 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 12,7 mln zł, co stanowiło 47,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO1025

W październiku 2015 roku sprzedano obligacje EDO1025 o wartości nominalnej 10,5 mln zł, w tym 4,1 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,4 mln zł, co stanowiło 13,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.


Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w listopadzie 2015 roku

Tab9

Ministerstwo Finansów

Reklamy