Aktualności Biznes

Wyraźny wzrost zainteresowania leasingiem w Europie

Warszawa, 19.09.17: Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że w 2016 roku wartość wszystkich nowych umów leasingowych, zawartych w Europie wyniosła 333,7 mld euro, co oznacza +10,3 proc. wzrost rynku w stosunku do 2015r. [1]. Wysoki trend wzrostowy, obserwowany w Europie od 2014 r. nie omija także naszego kraju. Polska branża leasingowa z +16,6 proc. dynamiką w 2016r. (w porównaniu z 2015r.) i dwucyfrowym wzrostem w ostatnich 5 latach, znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie.

 

Europejska branża leasingowa wkroczyła w trzeci wzrostowy rok. Trend ten jest zauważalny na wszystkich krajowych rynkach, biorących udział w badaniu statystycznym federacji Leaseurope. Wartość nowych umów leasingowych odnoszących się do pojazdów osobowych wzrosła w Europie o +12,6 % w 2016r. w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła +13,1 %. Równie dobre wyniki odnotowano w zakresie transakcji dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych (wzrost o 10,3 % r/r). W 2016r. skromny, +1,8 proc. wzrost, europejska branża leasingowa wypracowała w obszarze leasingu nieruchomości, natomiast segment leasingu komputerów i maszyn biurowych, odnotował spadek o -7,4 %.

 

Sytuacja polskiego rynku leasingu, którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, jest bardzo dobra. 2017 rok jest piątym z rzędu rokiem z dwucyfrowym tempem wzrostu polskiego rynku leasingu. Według analiz ZPL, po I półroczu 2017 wartość aktywnego portfela tj. inwestycji aktualnie finansowanych przez branżę leasingową przekroczyła 109 mld zł i była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (120,7 mld zł na koniec czerwca 2017r). Związek szacuje, że w Polsce z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tysięcy firm. Największą grupą klientów polskich leasingodawców pozostają mikro i małe firmy. Branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49 %), kieruje do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł., a ¾ wszystkich klientów stanowią firmy mikro i małe

 

„Dane Leaseurope za 2016r. i wcześniejsze lata pokazują, że sektor motoryzacyjny jest stabilnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi koniunktury branży leasingowej. Wyniki badania Oxford Economics[2] potwierdzają tezę zgodnie z którą, firmy korzystające z leasingu charakteryzują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej. Zarówno dane płynące z Europy jak i z polskiego rynku leasingu świadczą o tym, że firmy z sektora MŚP wykazują rosnący popyt na leasing, co może oznaczać ich gotowość do inwestowania w środki trwałe także w kolejnych miesiącach roku”– powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów Leaseurope.

 

 

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która zrzesza 32 podmioty. Są wśród nich firmy leasingowe, firmy świadczące usługi wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W ramach Związku działają grupy i zespoły robocze, zajmujące się poszczególnymi obszarami, które są istotne z perspektywy funkcjonowania branży. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy. Więcej informacji na temat ZPL www.leasing.org.pl

[1] Dane Leaseurope: Leaseurope Annual Survey 2016.

[2] Oxford Economics, The Use of Leasing Amongst European SMEs, 2015

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com