Aktualności

Wzrost rentowności Grupy INTROL S.A.

Grupa INTROL, holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dlaprzemysłu, w ciągu 9 miesięcy 2015 r. zanotowała poprawę rentowności. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. marża brutto na sprzedaży wzrosła o 1,4 p.p. do 17,6%, marża EBITDA o 0,7 p.p. do 7,9%, a marża zysku netto o 0,4 p.p. r/r do 4,9 %.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INTROL ukształtowały się na poziomie 302,4 mln zł i były niższe o 11,8% od osiągniętych przed rokiem. Zyski na działalności operacyjnej EBIT i EBITDA obniżyły się odpowiednio o 7,4% i 4,2% r/r do 18,5 mln zł i 23,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 14,7 mln zł i był o 4,0% niższy niż po trzech kwartałach 2014 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do trzech kwartałów ub.r. wynika głównie z realizacji w zeszłym roku bardzo dużego kontraktu, który w tym został już prawie zakończony, brakiem przychodów spółki zależnej JCommerce, którą sprzedaliśmy z zyskiem w marcu, a także niższych przychodów spółki PWP Katowice, która przechodziła restrukturyzację – wyjaśnia Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej INTROL S.A.

Grupa zwiększyła efektywność działania: marża brutto na sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach br. wyniosła 17,6% (wzrost o 1,4 p.p. r/r), marża EBITDA 7,9% (wzrost o 0,7 p.p.), marża EBIT 6,1% (+0,3 p.p.) a rentowność sprzedaży zysku netto 4,9% (+0,4 p.p.).

W samym trzecim kwartale 2015 r. zysk brutto ze sprzedaży Grupy INTROL uległ zmniejszeniu r/r o 17,8% dokwoty 16,5 mln zł, natomiast zyski operacyjne EBIT i EBITDA obniżyły się odpowiednio o 15,2% i 10,1% do kwot 4,7 mln zł i 6,4 mln zł. Zysk netto zmniejszył się natomiast o 41,7% do 2,7 mln zł, co było głównie wynikiem straty poniesionej przez spółkę PWP Katowice, w wysokości 3,9 mln zł.

– Najważniejszy jest dla nas wzrost wartości INTROLA, dlatego tak mocno koncentrujemy się na marżach. Restrukturyzację PWP Katowice zakończyliśmy w trzecim kwartale. Chciałbym, aby w czwartym ta spółka pokazała zysk, co dobrze rokowałoby dla wyników – dodaje Wiesław Kapral.

Grupa INTROL

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com