Reklamy
Aktualności

Zalety operacyjnego programu unijnego Horyzont 2020

Realizowane przez Unię Europejską programy operacyjne mają na celu wspieranie rozmaitych inicjatyw. W tym kontekście wiele mówi się o badaniach naukowych, które są dofinansowywane na rozmaite sposoby – jednym z nich jest program Horyzont 2020.

Główny cel programu

Program Horyzont 2020 – określany z języka angielskiego jako „Horizon 2020– jest programem o największym na świecie zasięgu mającym za zadanie wspieranie naukowych inicjatyw. Niewątpliwie największym jego atutem jest to, że stwarza on szanse dla ogromnej liczby naukowców na pozyskanie zewnętrznego wsparcia, w ramach którego można przeprowadzić powiązane z gospodarką badania. Jego realizacja ruszyła w 2014 r., a zakończy się w 2020 r. Budżet programu opiewa na kwotę 77 028,3 mln euro.

Kto ma największe szanse na wsparcie?

Na największe wsparcie liczyć mogą instytuty i zakłady współpracujące z partnerami z innych państw należących do Unii Europejskiej. Zaznaczyć przy tym należy, że program odznacza się bardzo dużą elastycznością, co jest kolejną jego zaletą – położono bowiem nacisk na to, by formalności były w miarę możliwości uproszczone. Warto w tym momencie pamiętać również o tym, że bez odpowiedniej pomocy finansowej naukowcy niejednokrotnie mają związane ręce, a wyniki przeprowadzanych przez nich badań, dokonane odkrycia czy stworzone wynalazki nie mają szans na zaistnienie na szeroką skalę i służenie ludzkości.

W obrębie programu Horyzont 2020 funkcjonują trzy programy, które wcześniej były realizowane jako oddzielne przedsięwzięcia. Są to mianowicie:

  • Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT,
  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
  • Dedykowana innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

Istotne aspekty

Mówiąc o zaletach programu Horyzont 2020, należy koniecznie wspomnieć jeszcze o takich aspektach jak:

  • Wszechstronność – program zapewnia wsparcie dla różnych dziedzin, wśród których wymienić można m. in. ochronę zdrowia, zwiększenie dobrobytu społecznego, zintegrowany transport odpowiadający wymogom w obszarze ekologii i inteligencji, gospodarkę ekologiczną, integrację i bezpieczeństwo innowacyjnego społeczeństwa etc.
  • Możliwość uzyskania dofinansowania przez przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw – jest to realne dzięki Instrumentowi MSP realizowanemu jako integralna część programu. Oczywiście, podmioty ubiegające się o wsparcie muszą sprostać określonym wymaganiom. Na początek liczyć mogą nawet na 50 tys. euro, zaś na realizację całego przedsięwzięcia przewidziano kwotę do 2,5 mln euro.
  • Zawiązanie międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie naukowo- badawczej, co pozwoli na efektywne wspieranie nowoczesnych technologii oraz dynamiczne rozwijanie infrastruktury badawczej.
  • O dofinansowanie ubiegać się mogą zarówno firmy dopiero co rozpoczynające swoją działalność, jak i te funkcjonujące na rynku od jakiegoś już czasu – pozyskane środki pozwalają na poprawę jakości podejmowanych przez nie działań, co z kolei pomaga w uzyskaniu wiodącej pozycji w branży.
Reklamy