ISO 9001 jest systemem, który od lat funkcjonuje jako baza do zarządzania jakością w większości organizacji na całym świecie. Przy wdrażaniu wewnętrznego systemu kontroli zapoznanie się z regułami tej normy jest koniecznością. Jak przebiega proces wdrażania systemu zarządzania jakością? Zgodnie z ISO 9001 proces rozpoczyna się od przeanalizowania obecnie funkcjonującego systemu zarządzania oraz procedur. Na podstawie wniosków sformułowanych po przeprowadzonym rozpoznaniu, należy zaproponować propozycje zmian. Kolejnym etapem jest wdrażanie ich w organizacji. Niezmiernie ważne jest przeprowadzenie szeregu szkoleń, które zaprezentują kierunek zmian i pokażą jakie korzyści będą z nich wynikać. Często zmiany dotyczą wielu obszarów i pracownicy muszą zmienić swoje czasami wieloletnie przyzwyczajenia.  Jest to często długotrwałe i trudne działanie. Po pewnym czasie od rozpoczęcia działania w nowy sposób niezbędne jest przeprowadzenie kontroli. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt wewnętrzny. Jeśli jego wyniki nie są zadowalające, przedstawione są obszary do poprawy. Kolejnym etapem jest audyt certyfikujący, który przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę zewnętrzną. Po jego przeprowadzaniu organizacja otrzymuje certyfikat zgodności z wymaganiami systemu zarządzania. Korzyści z działania zgodnie z certyfikatem Wdrożenie systemu zarządzania jakością reguluje podstawowe zasady, na których opiera się struktura organizacyjna firmy. Jednym z elementów jest sprecyzowanie zakresu obowiązków  oraz uprawnień poszczególnych działów. Dzięki wprowadzeniu takiej regulacji zdecydowanie łatwiej jest zarządzać firmą. Posiadanie certyfikatu zobowiązuje firmę do gwarantowania wysokiego poziomu jakościowego oferowanych towarów oraz realizowanych usług, co generuje wzrost podaży. Większy stopień zadowolenia klientów z korzystania z oferowanych produktów korzystnie wpływa na popyt danych wyrobów oraz usług.  Poza tym optymalizacja zarządzania często prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, a co za tym idzie do zwiększenia opłacalności działalności.

Materiał zewnętrzny

Biznesmen w ciągniku? Miejsce rolników w polskim biznesie
Biznesmen w ciągniku? Miejsce rolników w polskim biznesie

Zobacz również

PayPo debiutuje w Rumunii
PayPo debiutuje w Rumunii
Czy złoty będzie się osłabiał?
Czy złoty będzie się osłabiał?