Reklamy
Aktualności

ZUS: zaległości przedawnią się po 5 latach

Nowy termin wprowadziła tzw. druga ustawa deregulacyjna. Wynika z niej, że przedawnienie należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r., będzie następowało po upływie 5 lat, licząc od 1 stycznia 2012 r. Również w przypadku składek opłaconych nienależnie (czyli powodujących nadpłatę na koncie płatnika) termin przedawnienia od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosił 5 lat.

Jest tylko jeden wyjątek – jeśli przedawnienie należności z tytułu składek rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. (czyli po 5 latach od wejścia w życie ustawy), wówczas przedawnienie będzie następowało z upływem tego wcześniejszego terminu (czyli faktycznie z upływem, poprzednio obowiązującego, 10-letniego terminu przedawnienia).

Reklamy