Reklamy
Aktualności

ZUS zapowiada rozwój e-usług ułatwiających kontakt z urzędem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do realizacji projektów, mających na celuudostępnienie jego usług za pośrednictwem Internetu. Na projekty przeznaczone zostanie 200 mln zł (85% pochodzi z funduszy unijnych, 15% ze Skarbu Państwa). Nowe usługi mają być dostępne na przełomie lat 2011-2012.

Wśród realizowanych projektów znajdzie się nowy portal informacyjny, umożliwiający ubezpieczonym m.in. sprawdzenie, czy złożyli informacje potrzebne do wyliczenia kapitału początkowego i jaka część ich składek została przekazana do OFE. Zapowiedziano, że przedsiębiorstwa liczące do 5 osób, będą mogły za pomocą e-usługi składać deklaracje nie posiadając podpisu elektronicznego. Wprowadzone zostaną także funkcjonalności, ułatwiające przedsiębiorcom kontakty z ZUS, np. generowanie automatycznych przelewów do banków, możliwość zapisania się na spotkanie poprzez portal, czy system przypomnień SMS. Wdrożony zostanie tzw. system kierowania ruchem w oddziałach, dzięki któremu klienci będą wiedzieli ile osób czeka w kolejce, a urząd będzie bardziej efektywnie zarządzał obsługą klientów. Do kwietnia roku 2012 system obejmie całą Polskę.

Powstanie również nowe call center z możliwością telefonicznej identyfikacji klienta, co pozwoli np. telefonicznie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Otwarty ma zostać również przetarg na tzw. urzędomaty – urządzenia o takich samych funkcjach, jak portal, lecz dostępne w placówkach zakładu poza godzinami pracy.

Przy okazji nowych projektów, ZUS otwiera się na nowych dostawców IT, poza Asseco Poland.

Więcej informacji na ten temat w artykule w

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje przygotowuje się do realizacji projektów, których celem będzie zapewnienie nowych form dostępu do jego usług za pośrednictwem Internetu. Na projekty przeznaczone zostanie 200 mln zł (85 % pochodzące z funduszy unijnych, 15 % ze Skarbu Państwa). Nowe usługi mają być dostępne na przełomie lat 2011-2012.

Wśród realizowanych projektów znajdzie się nowy portal informacyjny. Umożliwi to ubezpieczonym sprawdzenie, czy złożyli już informacje potrzebne do wyliczenia kapitału początkowego, czy i jaka część ich składek została wysłana do OFE. Zapowiedziano, że przedsiębiorstwa liczące do 5 osób, będą mogły za pomocą e-usługi dla płatników składać deklaracje nie posiadając podpisu elektronicznego. Wprowadzone zostaną funkcjonalności,ułatwiające przedsiębiorcom kontakty z Zakładem, np. generowanie automatycznych przelewów do banków,, możliwość zapisania się na spotkanie w Zakładzie poprzez portal czy system przypomnień poprzez SMS. Wdrożony zostanie tzw. system kierowania ruchem w oddziałach, dzięki któremu klienci będą wiedzieli ile osób czeka w kolejce, a Zakład będzie bardziej efektywnie zarządzał obsługą klientów. Do kwietnia roku 2012 system obejmie całą Polskę .

Powstanie nowe call centre z możliwością telefonicznej identyfikacji klienta, co pozwoli np. telefonicznie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Otwarty ma zostać również przetarg na tzw. Urzędomaty – urządzenia o takich samych funkcjach, jak portal, lecz dostępne w placówkach zakładu poza godzinami pracy.

Dzięki nowym projektom ZUS ma się również otworzyć na nowych dostawców poza Asseco Poland.

Więcej informacje na ten temat w artykule w ComputerWorld

Reklamy