Reklamy
Aktualności Know How

Zwrot wydatków na rozwój eksportu? Ostatnia szansa w tym roku

Spotkania biznesowe z budowniczymi kolei w Kazachstanie ? Stoisko targowe we Frankfurcie, gdzie sama powierzchnia kosztuje ponad 20 tys. zł? Wprowadzenie produkt u na rynek norweski, który wymaga kosztownych certyfikatów? PARP prowadzi konkurs wniosków o dotacje, które pomogą zrealizować marzenia o rozwoj u dzięki eksportowi.

Od 15 do 31 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje ostatnie projekty w konkursie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Pieniądze – 97,5 mln zł – czekają na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, którym eksport w ostatnich trzech latach obrotowych przyniósł najwyżej 30% całkowitej sprzedaży.

Przyspieszyć dzięki eksportowi
Firmy zainteresowane rozwojem dzięki eksportowi swoich towarów dostały w tym roku jeszcze lepsze warunki. Na jeden projekt można pozyskać do 400 tys. zł (dwa razy więcej niż w roku 2012). Kwota ta może stanowić nawet 75% kosztów kwalifikowanych. Na realizację projektu firmy mają dwa lata, można więc przewidzieć np. udział w targach odbywających się w cyklu dwuletnim. Dofinansowanie ma formę refundacji, ale można otrzymać zaliczkę – jej pierwsza transza może wynieść nawet 50% przyznanego wsparcia, a po jej rozliczeniu można występować o kolejne.

Potrzebny Plan Rozwoju
Eksport u Plan Rozwoju Eksportu (PRE) stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. PRE musi być datowany najpóźniej na rok przed złożeniem wniosku, a jego wykonanie należy powierzyć zewnętrznemu podmiotowi. W poprzedniej rundzie koszt projektu „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu” wynosił 12,5 tys. zł, z czego 10 tys. zł (80%) można było odzyskać jako refundację – podobnie będzie i tym razem. Jeśli firma dostała już pieniądze na przygotowanie PRE i został on zaaprobowany przez Agencję, może zostać wykorzystany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. Uwaga – koszt opracowania PRE jako jedyny może być ponoszony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pozostałe wydatki są kwalifikowane, jeśli są ponoszone po podpisaniu umowy.

Jak się rozwijać?
W roku 2012 Plan Rozwoju Eksportu wdrażały za unijne pieniądze przedsiębiorstwa mikro-, małe i średnie, z rozmaitych branż. Byli wśród nich producenci urządzeń grzewczych (np. kolektorów słonecznych), jachtów, wyrobów budowlanych, kosmetyków, artykułów dziecięcych itp., np. sklep z meblami i akcesoriami dla kotów (80 tys. zł, 52% kosztów), producent elementów wentylacji i klimatyzacji (149 tys. zł, 50% kosztów), wyłączny importer i dystrybutor marek fotograficznych, audio-video, IT i multimedialnych (200 tys. zł, 50% kosztów). W tym roku oficjalny katalog wydatków kwalifikowanych został poszerzony o możliwość przyciągania międzynarodowych gości i inwestorów do Polski i obejmuje:
★ udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
★ organizację misji gospodarczych zagranicą i udział w nich;
★ wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
★ uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających przedsiębiorcę do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe;
★ doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
★ doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych;
★ udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
★ organizację misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Jak firmy rozwijają swój globalny potencjał? Chętnie przeznaczają środki na przygotowanie materiałów oraz na uzyskanie
certyfikatów i zezwoleń, pozwalających na wejście na nowy rynek. Dużą popularnością cieszy się też udział w roli wystawcy w targach branżowych – np. w 2013 roku w odbywających się co 2 lata targach instalacyjnych ISH we Frankfurcie większość polskich wystawców uczestniczyła dzięki wsparciu z programów unijnych („Paszport do eksportu” i programy regionalne).

Wsparcie finansowe w ramach działania 6.1 jest pomocą de minimis i będzie przekazywane w formie zwrotu części wydatków zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Reklamy