Reklamy
Artykuł sponsorowany

Jak dobór sprężarki śrubowej może wpływać na oszczędność energii elektrycznej?

Źródłem sprężonego powietrza w niemal każdym zakładzie przemysłowym są sprężarki śrubowe. Coraz bardziej powszechnym kryterium branym pod uwagę przy wyborze sprężarki jest minimalizowanie kosztów zużycia energii elektrycznej przy wytwarzaniu sprężonego powietrza.

Jeżeli bierzemy pod uwagę zakład przemysłowy już działający, w pierwszej kolejności powinniśmy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej sieci sprężonego powietrza, aby wykryć ewentualne nieszczelności. Natomiast w przypadku projektowania hali od podstaw, taki zabieg nie będzie konieczny, jeżeli zadbamy o profesjonalne wykonanie instalacji przy użyciu elementów wysokiej jakości.

sprezarkasrubowanazbiornikuzosuszaczem

kompresorsrubowykaeserzosuszaczem

kompresorzfalownikiem

Rys. 1,2,3: Powyżej zdjęcia ekonomicznych sprężarek śrubowych

 

Następnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy ograniczaniu kosztów jest stosunek wartości wyprodukowanego przez sprężarkę powietrza do mocy, którą pobiera. Mówiąc prościej jest to podzielenie ilości wytworzonego powietrza przez sprężarkę przez wartość mocy znamionowej jej silnika. Dzięki temu wiadomo, ile wytworzonego powietrza przypada na 1 kilowat energii elektrycznej. Jest to pomocne przy wyborze odpowiedniej sprężarki śrubowej. Częstym błędem popełnianym przy doborze sprężarki jest wybór tańszego modelu, który jednak nie przyniesie oszczędności energii elektrycznej, co w konsekwencji okaże się nieopłacalne. Warto zastanowić się nad mniejszą sprężarką, która cechuje się wyższym współczynnikiem wyprodukowanego powietrza w stosunku do pobieranej przez nią mocy.

 

oszczednoscifinansoweprzedsiebiorstwprodukcyjnych

Rys. 4: Optymalizacja procesów firmowych

 

Kluczowym czynnikiem, który również powinno się rozważyć jest praca zakładu. Powinno się określić jaki jest współczynnik jednoczesności działania urządzeń – trzeba rozróżnić aplikacje działające okresowo oraz w sposób ciągły. Podczas projektowania instalacji jest to niezwykle istotne, gdyż pod warunkiem zachowania odpowiednich kryteriów możliwe jest wykorzystanie mniejszych sprężarek śrubowych oraz zabezpieczenie konkretnych aplikacji poprzez montaż zbiorników buforowych, np. takich jak na https://www.pneumat.com.pl/zbiorniki_cisnieniowe. Dzięki zastosowaniu mniejszych sprężarek i właściwym rozplanowaniu instalacji wraz ze wszystkimi urządzeniami można zaoszczędzić na zasilaniu sprężarek oraz stacji uzdatniania powietrza.

 

efektywnoscenergetycznakompresorasrubowego

Rys.5: Koszty sprężonego powietrza

Sprężarki śrubowe zakupić można także z przetwornikiem częstotliwości nazywanym falownikiem. Takie wyposażenie sprężarki umożliwia dostosowywanie obciążenia silnika do aktualnych wymagań, co niesie za sobą oszczędność energii elektrycznej oraz kosztów. Należy zaznaczyć, że takie rozwiązanie wykorzystać powinno się jedynie w zakładach, w których zakres pracy jest nierównomierny. Decyzję należy podjąć po ówczesnym zaplanowaniu projektów lub przeprowadzeniu audytu instalacji sprężonego powietrza.

Jak zobrazowano w powyższym artykule, zakup jak mogłoby się wydawać korzystnej cenowo sprężarki śrubowej nie zawsze okazuje się zakupem ekonomicznym. Podczas dokonywania wyboru należy rozważyć koszty wytwarzane podczas eksploatacji sprężarki. W celu właściwego zaplanowania instalacji sprężonego powietrza należy skontaktować się z profesjonalną firmą, która posiada niezbędne kwalifikacje do zaprojektowania zakładu rozważając pracę każdego podzespołu. Osiągniemy wtedy optymalne zużycie energii elektrycznej, co przyniesie pożądane oszczędności.

Reklamy