Reklamy
Artykuł sponsorowany

Prosty sposób na zwiększenie wydajności produkcji

Zwiększanie wydajności zwykle kojarzy się nam w pierwszej kolejności z modernizacją wyposażenia hali produkcyjnej i zakupem nowoczesnych maszyn. Równie często pojawia się myśl aby ograniczyć zatrudnienie i dołożyć obowiązki pozostałym pracownikom-to jednak nie jest dobry kierunek zmian. O ile inwestycja w oprogramowanie jest niezbędna, o tyle należy pamiętać że nowoczesny zakład produkcyjny potrzebuje zaangażowanych i kompetentnych pracowników. Co zatem możesz zrobić, aby w sposób etyczny i skuteczny zwiększyć na stałe wydajność pracy w Twojej fabryce?

Jesteś tak silny jak Twój zespół

Poukładane procesy, automatyka przemysłowa, nowoczesny park maszynowy i systemy do zarządzania produkcją to – w dobie czwartej rewolucji przemysłowej- podstawowe czynniki umożliwiające optymalizację działań i poprawę wskaźników wydajnościowo-jakościowych. Jednak bez świadomego i zaangażowanego zespołu osiągnięcie wyżej wymienionych celów nie jest możliwe. Działy HR wykonują pracę na swoim poziomie, Ty natomiast możesz wspomóc ich wysiłki wdrażając system RCP.  

Co to jest Program RCP ?

RCP od OptiMES  to niezwykle proste narzędzie, które ułatwia właściwe zarządzanie ludźmi oraz ich czasem pracy.

Zacznijmy od uniwersalnego przykładu: Możesz zaobserwować, że codziennie – niezależnie o której będzie sprawdzał – spotkasz ludzi na przerwach na posiłki, papierosa lub też wykonujących „puste przebiegi”. Jako pracodawca masz prawo wiedzieć, co i gdzie robią Twoi ludzie w czasie pracy oraz -przede wszystkim – ile Cię to kosztuje. 
Korzystając z raportu generowanego przez system RCP, możesz zobaczyć, że np. pracownik X spędził w zakładzie pracy 8,5h – z czego okazuje się, że efektywnie wykonywał pracę 6,5h. Pozostały czas stanowiły liczne drobne przerwy w ciągu dnia. 
Czy pracownik X zrobił to celowo – działał na szkodę zakładu? System nie zna odpowiedzi na to pytanie, niemniej praktyka podpowiada, że za takim zachowaniem stoją nawyki przejęte od innych pracowników czy… zwyczajny brak świadomości. Tak, pracownicy zwykle nie zdają sobie sprawy ile czasu poświęcają realnie na pracę! Jeśli  pracownik „gubi” 1,5 godziny dziennie i zatrudniasz 50 osób tego typu to w skali miesiąca jest to dla Ciebie ogromna strata.

System RCP  zwiększa zaangażowanie pracowników i wydajność stanowisk dzięki rozwiązaniom takim jak:

  • panele meldunkowe i karty pracy usprawniające przepływ informacji – przy ich użyciu możesz rozdzielić pracę – jasno określić zadania eliminując nieścisłości i spory kompetencyjne. Dane są spójne, kompleksowe i łatwo dostępne. System OptiMES i moduł RCP dostępny online daje pracownikom swobodny, uporządkowany wgląd w niezbędne pliki,
  • Wallboardy (telewizory) zawieszone na hali – ogólnodostępna, aktualizowana na bieżąco wizualizacja postępów prac i  obowiązujących terminów podana w przejrzystej formie pomaga zwiększyć świadomość pracowników,
  • rzetelne dane na temat wydajności stanowisk-  OptiMES wykorzystuje te informacje, aby automatycznie wyliczyć premie. Rosnąca świadomość pracowników wzmocniona systemem premiowym idealne połączenie czynników motywacyjnych,
  • Panele meldunkowe OptiMES można używać jako systemu wejść/wyjść. System RCP można także zintegrować z zewnętrznymi systemami. Sama wiedza o  instalacji tego typu rozwiązań w firmie już znacząco zmniejsza ilość spóźnień u pracowników oraz wpływa na skrócenie czasu ich przerw, 
  • rzetelne rozliczanie zużytych surowców- system RCP dostarcza precyzyjne rozliczenia i analizy, dzięki którym możesz efektywniej  kontrolować koszty produkcji,
  • automatyczne rozliczenie czasu pracy – raporty  generowane przez system dostarczają informacji o czasie pracy poszczególnych osób oraz pozwalają na obiektywne porównanie ich pracy na tle brygady oraz w odniesieniu do danych historycznych. Tego typu informacje pomagają  określać adekwatne normy pracy  jak również są bardzo przydatne do rozmów okresowych,
  • optymalny dobór ludzi do zadań – osoby decyzyjne zyskują wgląd do parametrów związanych z realizacją zadań, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ten sposób manager może podejmować na bieżąco decyzje usprawniające pracę. Korzyści odnosi firma, ponieważ do określonego  zadania jest typowana osoba, która osiąga w jego realizacji najlepsze wyniki. Pracownik natomiast odczuwa satysfakcję, ponieważ wykonuje zadanie w którym jest dobry i jest to doceniane. Poczucie skuteczności to bardzo istotny czynnik wpływający na zadowolenie z pracy i zaangażowanie pracownika.

System RCP od OptiMES to skuteczne narzędzie w zarządzaniu pracownikami. Dane gromadzone przez system mogą pomóc w zwiększeniu wydajności stanowisk, kosztów produkcji a także rotacji personelu. Sprawdź jakie jeszcze usprawnienia dla produkcji może przynieść wdrożenie modułów OptiMES.

fot. materiały prasowe

Reklamy