Reklamy
Artykuł sponsorowany

Świadczenie postojowe a rozliczenie PIT

Wielu przedsiębiorców korzystających z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej otrzymało tzw. świadczenie postojowe. Czy jest ono przychodem i w związku z tym powinno zostać wpisane w PIT?

  1. Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Postojowe a PIT
  2. Świadczenie postojowe a podatek dochodowy
  3. Świadczenie postojowe a PIT – czy trzeba go ująć w zeznaniu podatkowym?
  4. Rozliczenie podatku dochodowego w programie do rozliczania PIT od podatnik.info

Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Postojowe a PIT

Świadczenie postojowe ma charakter socjalny i osłonowy. Jego zadaniem jest wsparcie finansowe przedsiębiorców, aby ci mogli przetrwać kryzys powstały na skutek ogłoszenia stanu epidemii w kraju. Służy ono zminimalizowaniu skutków finansowych związanych ze spadkiem przychodów albo utratą źródła zarobkowania.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy świadczenie to należy uznać za przychód. Jest to forma bezzwrotnego wsparcia finansowanego z Funduszu Pracy i wypłacanego przez ZUS. Nie jest traktowane jako pomoc publiczna. Jest ono przychodem dla przedsiębiorstwa. Można je wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Czy jednak świadczenie wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia od niego podatku dochodowego?

Świadczenie postojowe a podatek dochodowy

Według Ustawy antykryzysowej z 31 marca 2020 roku świadczenie postojowe jest wolne od podatku dochodowego. To oznacza, że stanowi ono przychód dla firmy zwolniony z podatku. Jeśli więc przedsiębiorca zdecydował się na złożenie wniosku o tę formę pomocy, to otrzyma on pieniądze w kwocie netto, a w efekcie nie musi zajmować się kwestią odprowadzenia podatku dochodowego. Ponadto otrzyma też zwolnienie z opłacania składek ZUS od kwoty otrzymanej z tego tytułu. O świadczenie można wnioskować aż trzy razy.

Czy świadczenie postojowe należy wliczyć do dochodu? To przychód zwolniony od podatku dochodowego i w związku z tym nie stanowi on przychodu podatkowego. Z tej też przyczyny nie trzeba uwzględniać go przy wykonywaniu porównania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa podczas wypełniania drugiego i kolejnego wniosku o owo świadczenie.

Świadczenie postojowe a PIT – czy trzeba go ująć w zeznaniu podatkowym?

Świadczenie stanowi przychód zwolniony z podatku, dlatego też nie trzeba go uwzględniać w zeznaniu podatkowym. Można jednak uwzględnić wsparcie z ZUS-u w Księdze przychodów i rozchodów w dodatkowej kolumnie 17 księgi, tj. dziale „Uwagi”.

Trzeba również wiedzieć, że świadczenie to może zostać przeznaczone na wydatki zaliczane do kosztów podatkowych, takich jak koszt utrzymania biura, opłaty leasingowe albo składki ZUS. W takiej sytuacji należy więc wykazać je w PKPiR. Konieczne jest tez właściwe udokumentowanie poniesionych kosztów za pomocą m.in. faktur, faktur VAT RR, rachunków, dokumentów celnych oraz innych ważnych dokumentów.

Rozliczenie podatku dochodowego w programie do rozliczania PIT od podatnik.info

Rozliczanie podatku dochodowego można łatwo usprawnić i przyspieszyć poprzez korzystanie z profesjonalnego programu do rozliczania podatku https://www.podatnik.info/program-do-pit. Dzięki aplikacji można w bardzo prosty sposób wypełnić druki, które są zawsze zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Program zawiera wszystkie aktualne deklaracje, spośród których można wybrać tę, która dotyczy danej firmy. Wypełnienie właściwego wniosku zajmuje dosłownie kilka minut. Po wykonaniu zadania deklarację można przesłać do Ministerstwa Finansów. W przypadku jakichkolwiek problemów czy pytań dotyczących wypełniania PIT-u specjaliści z serwisu Podatnik.info służą fachowym doradztwem.

Reklamy