Reklamy
Artykuł sponsorowany

Wymagane pozwolenia do utylizacji elektroniki

Żyjemy w czasach, kiedy recykling sprzętu elektronicznego, utylizacja komputerów to konieczność. Stąd powstają miejsca, gdzie odbywa się odbiór zużytego sprzętu. Dlaczego tak się dzieje? 
I czy można tak po prostu wyrzucić stary komputer do śmietnika?

Wymogi prawne dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego

Z dniem 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którą nie wolno wyrzucać elektroodpadów do zwykłego śmietnika. Nieznajomość tego przypisu nie chroni przed wymiarem sprawiedliwości i za niedostosowanie się do tej ustawy grozi kara grzywny 5000 zł. Na sprzętach elektronicznych i elektrycznych producenci umieszczają zresztą przekreślony znak kosza na śmieci.

Co zrobić ze zużytym sprzętem? Należy oddać go do punktu zajmującego się odbiorem zużytego sprzętu.

Bogata oferta utylizacji sprzętu elektronicznego

  • demagnetyzacja – polega na trwałym usuwaniu danych z nośników magnetycznych, włącznie z przekazaniem dokumentacji potwierdzającej zniszczenie danych i utylizację nośników. Proces demagnetyzacji polega na tym, że nośnik zostaje poddany działaniu impulsu magnetycznego zmieniającego strukturę warstwy magnetycznej. Dzięki temu zabiegowi wszystkie dane są bezpowrotnie niszczone. To najskuteczniejsza i najszybsza metoda niszczenia danych.
  • recykling elektroniki i elektryki – odbiór zużytego sprzętu przeznaczonego na odpady i ponowne jego ekologiczne przetwarzanie. Zbierany jest sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprzęt RTV i AGD, sprzęt biurowy, kable elektryczne, złomy metali żelaznych i nieżelaznych, sprzęty medyczne, tonery, gaśnice czy świetlówki. Dużym zapotrzebowaniem cieszy się utylizacja komputerów.
  • recykling gaśnic i proszku gaśniczego – usługa kierowana zarówno do szkół i uczelni wyższych, jak i producentów i importerów czy jednostek samorządowych, komend policji, straży miejskich i pożarnych, banków i instytucji finansowych oraz punktów serwisowych. Odbiór zużytego sprzętu jest możliwy na terenie całej Polski.
  • fizyczne niszczenie nośników danych – na miejscu u klienta albo w siedzibie firmy. Polega na zniszczeniu nośników danych za pomocą zautomatyzowanego rozcinania nośników na paski. Zniszczeniu podlegają dyski twarde, taśmy magnetyczne, dyskietki, karty kredytowe, płyty CD i DVD, nośniki USB i identyfikatory.

Odpowiednie certyfikaty, szybka realizacja usług, zasięg ogólnopolski

Pamiętajcie, że profesjonalna firma, której zadaniem jest recykling sprzętu elektronicznego i utylizacja sprzętu komputerowegoposiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności. Posiada pozwolenia takie jak: oświadczenie o wpisie do ewidencji, pozwolenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, decyzję w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów, decyzję pozwolenia na wytwarzanie oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów, zaświadczenie o numerze NIP i zaświadczenie o numerze REGON.

Owe pozwolenia posiada firma doraplus zajmująca się tak ultra-kreatywną i ekologiczną czynnością jak recykling sprzętu elektronicznego i utylizacja komputerów. A pozwolenia to nie wszystko, bo jeszcze istotne są rekomendacje od klientów, poświadczające zdobyte doświadczenie i jakość świadczonych usług. Ważne i cenione przez klientów jest też to, że firma doraplus świadczy usługi o zasięgu ogólnopolskim.

Reklamy