Jest pożyczka, są odsetki

Bardzo często udzielający pożyczkę/kredyt przekonuje, że odsetki to dobry sposób obniżenia dochodu do opodatkowania. Wrzuca się je w koszty i od razu czuć w kieszeni, że płaci się mniej podatku. Prawda, ale nie do końca, tzn. na pewno w kieszeni jest mniej o zapłacone odsetki, za to z podatkiem bywa różnie. Dla prawidłowej kwalifikacji odsetek do kosztów podatkowych istotne jest, na co tak naprawdę środki z pożyczki zostały wydane. Tylko pozytywna odpowiedź na pytanie, czy środki z pożyczki rozdysponowano na wydatki służące osiągnięciu przychodów, pozwoli myśleć o odsetkach w kategorii kosztów uzyskania przychodów odliczalnych od podatku dochodowego. Władze skarbowe uznają na przykład, że kosztem uzyskania przychodów nie są odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie umorzenia udziałów, bowiem wydatek ten nie jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

W przypadku finansowania pożyczką bieżącej działalności start-upu, rzeczywiście odsetki te od razu powiększą pulę kosztów podat

kowych. Jednak w sytuacji, gdy zostaną wykorzystane w celu nabycia lub wytworzenia jakiegoś środka trwałego, odsetki naliczone do dnia przekazania do korzystania takiego środka trwałego, powiększą jego wartość początkową, a w konsekwencji staną się kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne (co może potrwać jakiś czas). Kosztem bieżącym będą odsetki spłacane po oddaniu środka trwałego do korzystania. Zatem im dłuższy proces inwestycyjny finansowany z pożyczki, tym mniej odsetek wrzucimy na bieżąco w koszty podatkowe.

W przypadku odsetek wypłacanych zagranicznym pożyczkodawcom, którzy nie są bankami, co do zasady, podlegają one w Polsce opodatkowaniu tzw. „podatkiem u źródła” (withholding tax) w wysokości 20% wypłaconej kwoty odsetek. Stawka tego podatku może być obniżona (do np. 5% lub 10%) lub nawet całkowicie wyeliminowana przez odpowiednie postanowienia umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem siedziby odbiorcy odsetek, bądź na podstawie naszej ustawy podatkowej. Zastosowanie niższej stawki, bądź też zwolnienie z opodatkowania będą jednak uwarunkowane posiadaniem tzw. certyfikatu rezydencji potwierdzającego, że odbiorca odsetek jest rezydentem podatkowym w tym drugim państwie.

Na koniec ciekawostka – umowy pożyczek podpisywane z podmiotami zagranicznymi często zawierają stwierdzenia, że wszelkie podatki w kraju siedziby pożyczkobiorcy pokryje pożyczkobiorca (czyli w praktyce to start-up zapłaci polski podatek za zagranicznego pożyczkodawcę z własnej kieszeni). Będzie to dodatkowy koszt (prócz odsetek), z którym trzeba się liczyć zaciągając zagraniczną pożyczkę.

Warto zatem z rezerwą podchodzić do zapewnień, że odsetki to dobry sposób obniżenia podstawy opodatkowania – w praktyce może okazać się on sposobem kosztownym.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com