Reklamy
Biznes

13 mld EUR do zwrotu przez Apple?

Dziś Komisja Europejska wydała komunikat, w którym podsumowała efekty prac dotyczących rozliczeń podatkowych Apple w Irlandii. Wszczęte w 2013 r. postępowanie miało wyjaśnić, czy poprzez korzystne interpretacje przepisów podatkowych producent sprzętu elektronicznego z Cupertino nie otrzymywał nielegalnej pomocy publicznej.

Po 3 latach Komisja potwierdziła, iż Irlandia pozwalała Apple na zapłatę istotnie niższych podatników niż w przypadku innych podmiotów, a wartość uzyskanych z tego tytułu benefitów może sięgnąć 13 miliardów EUR na przestrzeni lat 2003 – 2014.

Komisja Europejska zarzuciła Apple, iż w ramach przyjętej struktury działalności dokonywała sztucznych rozliczeń między podmiotami powiązanymi, alokując prawie całość zysków pochodzących z działalności dystrybucyjnej w Europie do podmiotu zarejestrowanego w Irlandii, który dzięki specyficznym rozwiązaniom lokalny płacił niskie podatki. Komisja Europejska oszacowała, iż efektywna stawka CIT płacona przez Apple od zysków z działalności dystrybucyjnej na terytorium Europy w 2003 r. wynosiła 1%, a w 2014 spadła do 0,005%. Przeniesienie zysków z działalności dystrybucyjnej odbywało się poprzez obciążenia za usług świadczone przez tzw. head office, przy czym w ramach postępowania ustalono, iż w postaci, w jakiej funkcjonował podmiot uzyskujący te płatności, nie miał on możliwości świadczenia przypisywanych mu usług.

Mimo iż proceder opisany powyżej trwał od 1991 r., z uwagi na ograniczenia prawne, Komisja mogła objąć swoim postępowaniem jedynie 10 lat licząc od daty wszczęcia procedury weryfikacyjnej. Obecnie Komisja Europejska oczekuje, iż władze skarbowe Irlandii ściągną od Apple zaległe podatki. Co istotne, kwota 13 mld EUR może ulec zmniejszeniu, w przypadku gdyby lokalne władze skarbowe państw, w których Apple prowadziła działalność dystrybucyjną, zdecydowały się zarządzać zapłaty dodatkowego podatku od tej sprzedaży. Wydaje się, iż może to także dotyczyć Polski.

Tomasz Jankowski
partner, kancelaria podatkowa Paczuski Taudul

Reklamy