Z badania firmy Sophos wynika, że niemal połowa (47%) polskich firm doświadczyła w ostatnim roku incydentu naruszenia bezpieczeństwa swoich danych przechowywanych w chmurze publicznej. Najczęściej był on związany z narażeniem danych na wycieki (23%), złośliwym oprogramowaniem, m.in. ransomware (26%) oraz włamaniami na konto (15%). Za zdecydowaną większość problemów firm z cyberbezpieczeństwem chmury odpowiada niewłaściwa konfiguracja udostępnianych z niej usług. Zarządzanie najsłabszym ogniwem Naruszanie bezpieczeństwa chmury powodowane jest głównie przez niedopatrzenia. W przypadku aż 84% firm w Polsce atakujący mieli ułatwione zadanie dzięki niepoprawnym ustawieniom konfiguracyjnym. Na świecie ponad 90% kont w chmurze ma zbyt szeroki dostęp do wrażliwych informacji i niewłaściwie przypisane role ułatwiające zarządzanie tożsamością użytkowników. Zaledwie w przypadku kilku procent z nich wykorzystywane jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Mimo to tylko jedna czwarta firm uważa zarządzanie dostępem do kont w chmurze za główny obszar, któremu powinna być poświęcona szczególna uwaga. Jako najważniejsze elementy zabezpieczeń aż 70% polskich firm wskazuje ochronę przed wyciekami danych, a 55% identyfikację zagrożenia i szybką reakcję na nie. RODO ochroną przed cyberatakami? Firmy w Europie zanotowały najmniejszy odsetek incydentów w chmurze. Może wynikać to z faktu, że pilnowanie zgodności z przepisami RODO przyczynia się do unikania cyberzagrożeń. Największy odsetek firm, które padły ofiarą cyberataku naruszającego dane w chmurze publicznej, występuje w Indiach – w ostatnim roku było to aż 93%. Rosnąca popularność usług w chmurze publicznej oraz częste wykorzystywanie ich do pracy zdalnej znacznie rozszerza możliwości przeprowadzenia cyberataku na firmy. Niepokojący jest fakt, że wiele przedsiębiorstw nadal nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i procesów, uważne zarządzanie nimi oraz monitorowanie środowiska w chmurze. Przestępcy atakują coraz częściej, więc firmy muszą być w stanie wykryć i powstrzymać te próby, zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych. Aż 96% uważa, że ich obecny poziom ochrony jest niewystarczający. Dlatego potrzebni są zaufani partnerzy, którzy pomogą firmom poprawić poziom bezpieczeństwa i pozostać o krok przed cyberprzestępcami – wskazuje Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów w firmie Sophos.   O badaniu Raport „The State of Cloud Security 2020” powstał na podstawie niezależnej ankiety przeprowadzonej przez firmę Vanson Bourne wśród ponad 3500 menedżerów branży IT, których firmy przetwarzają dane i procesy w chmurze publicznej. Badanie objęło 26 krajów Europy, Ameryk, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Pełną treść raportu można znaleźć na stronie: https://secure2.sophos.com/en-us/content/state-of-cloud-security.aspx  

Materiał zewnętrzny

Kontrola dostępu – skuteczne rozwiązanie dla firm
Kontrola dostępu – skuteczne rozwiązanie dla firm

Zobacz również