Reklamy
Biznes

ABC Data – rozwój Grupy i zaawansowanych usług odpowiedzią na wyzwania branży

ABC Data, notowany na GPW lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Europie Środkowo-Wschodniej, przedstawił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Spółka zanotowała 2 224 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a uzyskana skonsolidowana EBITDA wyniosła 18,5 mln PLN. ABC Data prowadzi aktualnie intensywne działania rozwojowe w regionie CEE oraz buduje komplementarne portfolio produktów i usług z obszaru VAD.

ABC Data już teraz zajmuje mocną pozycję w Europie Środkowo Wschodniej, o czym najlepiej świadczą liczby. Zgodnie z danymi światowej organizacji badawczej CONTEXT, specjalizującej się w monitorowaniu kanałów sprzedaży i cen w sektorze ITC, w czerwcu tego roku do ABC Data należało już 23% rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce. Spółka kontroluje także 6% rynku dystrybucji IT w regionie CEE. Wzrost udziału w rynku wiązał się z koniecznością inwestycji, które wygenerowały wyższe koszty operacyjne, jednocześnie wpływając pozytywnie na wysokość sprzedaży. W I półroczu tego roku Spółka istotnie zwiększyła sprzedaż na Węgrzech, o 79% podniosła sprzedaż w Rumunii, a o 20% na Litwie.

W I połowie tego roku skonsolidowane przychody ABC Data ze sprzedaży wyniosły 2 224 mln PLN i były niższe o 5,2% w porównaniu do I półrocza 2015 roku. W ujęciu kwartalnym, skonsolidowane przychody ze sprzedaży uzyskane w II kwartale 2016 roku wyniosły 1 188 mln PLN i były o 189 mln PLN, czyli 19% wyższe od skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2015. Na wyniki uzyskane w I półroczu 2016 roku istotnie wpłynął wzrost udziału sprzedaży krajowej w całkowitych przychodach skonsolidowanych. Spółka odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży w spółce iSource, co pozytywnie wpłynęło na uzyskane skonsolidowane przychody całej Grupy ABC Data.

Skonsolidowana EBITDA w I półroczu 2016 roku ukształtowała się na poziomie 18,5 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 10,2 mln PLN. Spółka wypracowała marżę na poziomie 5,1%, zaś dług netto na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 95,6 mln PLN.

– Nie boimy się powiedzieć, że uzyskane wyniki są niższe od tych sprzed roku, jednak są one zgodne z naszymi założeniami – komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – Przewidzieliśmy tę sytuację z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoliło nam dostosować do niej naszą strategię i podjąć działania repozycjonujące ABC Data na poszczególnych rynkach. Ponadto duży nacisk położyliśmy na rozwój w obszarze VAD, czyli dystrybucji z wartością dodaną – dodaje.

Zgodnie ze strategią biznesową ABC Data w I półroczu 2016 roku koncentrowała się na dywersyfikacji regionalnej, poszerzaniu portfolio w obszarach Cloud i Internet of Things, a także systematycznym zwiększaniu udziałów w rynku dystrybucji z wartością dodaną. Istotny wpływ na rozwój Spółki w obszarze VAD będzie miała podpisana na początku tego tygodnia umowa inwestycyjna, w wyniku której ABC Data nabędzie pakiet kontrolny ponad 80% akcji spółki S4E. Jest to notowany na rynku NewConnect jeden z największych w Polsce dystrybutorów z wartością dodaną. S4E dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw.

Zakup spółki przyspieszy rozbudowę portfolio produktów i usług oferowanych przez ABC Data. Wpłynie również na zwiększenie uzyskiwanych skonsolidowanych przychodów Grupy w obszarze dystrybucji z wartością dodaną, nawet do 1,5 mld PLN w 2018 roku. Wyniki S4E będę uwzględniane w skonsolidowanych wynikach ABC Data dopiero, gdy Spółka obejmie kontrolny pakiet akcji tej firmy, co nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– W obecnym otoczeniu konkurencyjnym nie można stać w miejscu –  trzeba ciągle się rozwijać. Dlatego, poza budową silnej Grupy Kapitałowej, dużą wagę przykładamy do kwestii dywersyfikacji regionalnej, która zapewnia nam bardzo atrakcyjne, chłonne rynki zbytu – wyjaśnia Andrzej Kuźniak, Wiceprezes Zarządu ABC Data. – Działania koncentrujemy na obszarach, w których ze względu na niskie nasycenie nowymi technologiami możliwa jest nie tylko wyższa sprzedaż, lecz także uzyskanie satysfakcjonujących marż. Z drugiej strony, jako jedyny dystrybutor w tej części Europy działamy bezpośrednio w ośmiu krajach Europy. Doceniają to wiodący vendorzy, gdyż mają w nas partnera, z którym mogą efektywnie współpracować nie w jednym czy dwóch krajach, a w całym regionie – dodaje Andrzej Kuźniak.

ABC Data podpisała w I półroczu 2016 roku szereg znaczących kontraktów na dystrybucję produktów wiodących vendorów w regionie CEE, m.in. Lenovo, Benq i Synology w Rumunii, Acer i Huawei na Węgrzech, a w ostatnim czasie także na dystrybucję rozwiązań Navitel i Pixelio we wszystkich krajach regionu.

– Wraz z nowymi kontraktami rośnie liczba produktów w naszym portfolio, których jest już ponad 220 tysięcy. Ponieważ lwią część transakcji realizujemy drogą elektroniczną, tak rozbudowana oferta wymaga odpowiednich narzędzi e-commerce – mówi Juliusz Niemotko, Wiceprezes Zarządu ABC Data. – Systematycznie rozwijamy nasze platformy handlowe, które wzbogacamy o nowe funkcjonalności. Pracujemy właśnie nad stworzeniem „lekkiej” wersji InterLinka, przeznaczonej wyłącznie do dystrybucji kategorii produktowych niezwiązanych z IT, a także nad budową platform mobilnych. W bardzo zaawansowanej fazie są również nasze działania nad przygotowaniem autorskiej platformy dedykowanej sprzedaży usług w chmurze – CloudLink, która już wkrótce dołączy do zestawu podstawowych narzędzi e-commerce ABC Data – dodaje Juliusz Niemotko.

Mimo nie do końca sprzyjającej sytuacji na rynku dystrybucji IT ABC Data nie zwalnia tempa, wytrwale budując mocną pozycję całej Grupy w regionie CEE. Podejmowane działania rozwojowe, jak przejęcie S4E, dywersyfikacja regionalna oraz rozbudowa kompetencji i posiadanej oferty w obszarze Cloud sprawiają, że perspektywy ABC Data zapowiadają się więcej niż dobrze.

ABC Data S.A.

Reklamy