Reklamy
Biznes

Akcjonariusze Lokum Deweloper uchwalili wypłatę dywidendy

Na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariusze LokumDeweloper uchwalili wypłatę dywidendy za 2015 rok w kwocie 11,16 mln zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą (i wcześniejszą rekomendacją Zarządu) na każdą akcję przypadać będą 62 grosze dywidendy. Dniem ustaleniaprawa do dywidendy będzie 19 kwietnia br., a dniem wypłaty dywidendy 4 maja br.

– Z roku na rok zwiększamy skalę działalności, zwracając baczną uwagę na efektywność. Rentowność Grupy w 2015 r. osiągnęła poziom 29%. Pozwala to jednocześnie na wypłatę atrakcyjnej dywidendy, przy zachowaniu dużego tempa rozwoju Spółki. W tym roku i w kolejnych latach przewidujemy wypłatę ok. 30% skonsolidowanego zysku netto
– mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Akcjonariusze zatwierdzili również jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za poprzedni rok oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy powołało również członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. W jej skład weszli: Pan Dariusz Olczyk, Pan Jan Olczyk, Pan Tomasz Dotkuś, Pan Bartosz Krzesiak oraz Pan Arkadiusz Król.

Lokum Deweloper

Reklamy