Reklamy
Biznes

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – luty 2016 r.

  • Spadek wartości obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 7,9% rdr przy rosnącej liczbie transakcji (+26,8% rdr)
  • Blisko 60-procentowy wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy i kontraktami terminowymi na akcje – łącznie 489,1 tys. szt.
  • Wzrost wartości emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst o 10,3% rdr do 70,2 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi o 13,6% do poziomu 6,2 TWh

Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w lutym 2015 r. wartość 13,8 mld zł, czyli o 7,9% mniej niż rok wcześniej, a łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 14,1 mld zł, co oznacza spadek o 12,3% w porównaniu do lutego 2015 r. Liczba transakcji w minionym miesiącu wyniosła 1,5 mln odnotowującwzrost o 26,8% rok do roku.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła w lutym 2016 r. 135,8 mln zł, co oznacza spadek o 7,2% rdr, a średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 6,5 mln zł.

W lutym 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 377,2 tys. szt., co oznacza wzrost o 60,0% wobec lutego 2015 r. Również wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł w porównaniu do lutego 2015 r. – o 55,6%, do poziomu 111,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec lutego 2016 r. 70,2 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3% wobec lutego 2015 r. Wartość obrotów na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 2,0% rok do roku, do poziomu 186,2 mln zł. Łączna wartość obrotów na rynku TBSP w lutym 2016 r. osiągnęła poziom 21,9 mld zł, co oznacza spadek o 56,1% wobec lutego 2015 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2016 r. wyniósł 10,9 TWh wobec 14,5 TWh rok wcześniej. Wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku spot wzrósł w lutym 2016 r. o 135,4% rok do roku, do poziomu 1,9 TWh, a łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,6 TWh w porównaniu do 9,3 TWh w styczniu 2016 r. i 12,4 TWh w lutym 2015 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi w lutym 2016 r. wyniósł 6,2 TWh co oznacza wzrost o 13,6% w stosunku do lutego 2015 r.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lutego 2016 r. wyniosła 506,6 mld zł (116,2 mld EUR). Łączna kapitalizacja 486 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GRGPW wyniosła na koniec lutego tego roku 963,7 mld zł (221,1 mld EUR).

Na rynku głównym w lutym 2016 r. zadebiutowała spółka SARE (przejście z NewConnect), a wartość jej emisji wyniosła 0,78 mln zł. Na NewConnect zadebiutowały: MED-GALICJA (wartość oferty 0,46 mln zł) oraz INDOS (wartość nowej emisji 2,27 mln zł). Na rynku Catalyst w lutym zadebiutowały spółki:

J.W. CONSTRUCTION HOLDING (wartość emisji obligacji korporacyjnych 120 mln zł) oraz POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA (wartość emisji obligacji korporacyjnych 100 mln zł). W lutym 2016 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania GPW

Reklamy