Reklamy
Biznes

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – czerwiec 2016 r.

– Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 5,9% rdr przy rosnącej liczbie transakcji (+15,5% rdr)
– Wzrost wolumenów obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 18,9% rdr
a kontraktami terminowymi na akcje – o 43,1%
– Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wzrosła o 12,7% rdr, a łączna wartości obrotu na rynku Catalyst o 230,4% rdr
– Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku terminowym o 9,8% rdr oraz o 9,0% na rynku spot
– Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku spot o 31,1% w porównaniu z czerwcem 2015 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku osiągnęła w czerwcu 2016 r. poziom 16,8 mld zł, czyli o 18,5% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w czerwcu 2016 r. wyniosła 1,5 mln, odnotowującwzrost o 15,5% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2016 r. 694,3 mln zł, natomiast na rynku NewConnect – 3,7 mln zł. Wartość indeksuWIG na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 44 748,53 pkt i była o 16,1% niższa niż rok temu.

W czerwcu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 580,1 tys. szt., co oznacza wzrost o 18,9% wobec czerwca 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 43,1%, do poziomu 122,7 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec czerwca 2016 r. 75,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12,7% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 230,4% w porównaniu z czerwcem 2015 r., do poziomu 782,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2016 r. wyniósł 12,1 TWh wobec 12,4 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu 2016 r. 7,8 TWh w porównaniu z 7,1 TWh w czerwcu ubiegłego roku.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi w czerwcu 2016 r. wyniósł 4,3 TWh, co oznacza wzrost o 26,8% w stosunku do czerwca 2015 r.

Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 496,1 mld zł. Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec czerwca 2016 r. 913,1 mld zł.

Na Głównym Rynku w czerwcu 2016 r. zadebiutowała spółka Auto Partner. Wartość nowych akcji serii H wyniosła 50,6 mln zł.

W czerwcu 2016 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o 1 więcej niż rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Reklamy