Reklamy
Biznes

Alumast ogłasza wyniki za IV kwartał 2015 r.

Narastająco przychody netto Alumastu ze sprzedaży w 2015 r. osiągnęły wartość 11,5 mln zł i były wyższe o ponad 23% w stosunku do wyniku z 2014 r. Poziom sprzedaży w 2015 r. był najwyższy w porównaniu do poszczególnych przychodów zrealizowanych w latach 2009-2014 i porównywalny z wartością osiągniętą w 2008 r.

Narastająco, od początku 2015 roku, wypracowaliśmy ponad 816 tys. zł zysku ze sprzedaży. To o 83,3% więcej niż osiągnęliśmy w analogicznym okresie roku 2014. Warto tu podkreślić, że to już trzeci rok z rzędu kiedy Alumast odnotowuje dodatni wynik na sprzedaży. Pokazuje to, że nasza ciężka praca przynosi trwałe efekty.

Jesteśmy pełni dobrej nadziei na przyszłość. Poczynione w tym kwartale nakłady inwestycyjne na rozbudowę struktur sprzedaży, wzmocnienie działu projektowego i B+R, większą aktywność w zakresie promocji naszych produktów – uczestnictwo w targach, konferencjach itp., pomimo że obciążyły bieżący wynik kwartalny, w naszejocenie przyczynią się do wzrostu sprzedaży w 2016 r. – powiedział Zbigniew Szkopek, prezes zarządu Alumastu.

Ostatni kwartał 2015 r. był dla spółki pomyślny. Po wielu miesiącach oczekiwania wszedł w fazę realizacji, pierwszy wygrany przez Alumast po zamknięciu postępowania układowego, przetarg – na dostawę konstrukcji kompozytowych dla zakładów wojskowych. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec 2016 r. Pod koniec 2015 r. do klientów trafiły pierwsze egzemplarze przyczepy serwisowej usprawniającej prace przy budowie i remontach sieci energetycznych, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem branży energetycznej już podczas pierwszej prezentacji we wrześniu 2015 r. na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB. Prócz tego, spółka zakończyła wdrażanie procesu projektowania instalacji i oczekuje rozstrzygnięcia pierwszych przetargów związanych z tym projektem. Następnym jego etapem będzie uruchomienie usług związanych z budową instalacji oświetlenia zewnętrznego. Tym samym Alumast będzie mógł zaoferować klientom słupy oświetleniowe i oprawy wraz z projektem i wykonawstwem.

Z kolei spółka zależna – Energy Composites sp. z o.o. – złożyła w październiku ub.r. w Narodowym Centrum Badania i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu badawczego, którego celem jest opracowanie nowych struktur kompozytowych, nowych konstrukcji oraz procesu technologicznego, pozwalającego wdrożyć do produkcji niedostępne obecnie na rynku międzynarodowym słupy nośne (oświetleniowe, energetyczne, teletechniczne) spełniające warunki bezpieczeństwa biernego w pasie drogowym dla prędkości 50-120 km/h. Wartość projektu to 5 mln zł, a spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł.

Alumast SA

Reklamy