Reklamy
Biznes

Alumast umacnia pozycję w branży energetycznej – dobry start w 2016 rok

Wodzisławska spółka specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach kompozytowych dla energetyki, oświetlenia i branży kolejowej podpisała umowę partnerską z dostawcą kabli – Enste Pol Sp. z o.o. Ponadto Alumast, poprzez spółkę zależną Energy Composites powołaną do prac badawczo-rozwojowych, uzyskałrekomendacje do dofinansowania wielkości 3,8 mln zł z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju.

Umowa z Ensto zagwarantuje Alumastowi dostawy najwyższej jakościkabla wielorazowego użytku do autorskiego rozwiązania: przyczepyserwisowej dla czasowych wyłączeń prądu w sieciach średniego i niskiego napięcia. Jedyne na rynkurozwiązanie dla energetyki odpowiada na wymuszone przepisami obowiązującymi od początku br. zapotrzebowanie szybszego usuwania awarii i prac serwisowych przez operatorów narażonych na wyższe niż dotąd kary za przerwy w dostawach energii.

– W rok 2016 startujemy z impetem. Innowacyjne rozwiązanie Alumastu – przyczepa serwisowa, znacznie obniżająca koszty i skracająca czas serwisowania linii energetycznych, zyskała kable od Ensto. Podnoszą one jakość naszego autorskiego rozwiązania przedłużając jego żywotność, a tym samym użyteczność dlaoperatorów energii. Ogromną satysfakcję daje nam też rekomendacja do dofinansowania wielkości 3,8 mln zł otrzymana z NCBiR  dla naszego projektu badawczego dotyczącego słupów kompozytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa biernego. Czekamy na podpisanie umowy; Wkład własny do projektu tj. kwotę 1,2 mln zł zapewnimy w większości z naszych środków, tak by nie obciążać wyniku finansowaniem dłużnym – mówi prezeszarządu Alumast, Zbigniew Szkopek.

Przypomnijmy, że dofinansowanie jest przeznaczone na projekt badawczy „Opracowanie technologii ultralekkich słupów kompozytowych o profilowanej reakcji na zderzenie w warunkach pasa drogowego, do zastosowań w branży energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej”. W efekcie realizacji badań Alumast uzyska dla swoich rozwiązań certyfikaty ułatwiające dotarcie do rynków światowych o nasilonej aktywności sejsmicznej i wysokich normach bezpieczeństwa wymaganych dla infrastruktury drogowej. Ultralekkie słupy kompozytowe Alumastu, w przeciwieństwie do tradycyjnych betonowych i metalowych, w przypadku kolizji stawiają pojazdowi miękki opór – składają się – dzięki czemu kierowcy i pasażerowie mają znacznie większe szanse przeżycie wypadku.

Alumast SA

Reklamy