Reklamy
Biznes

Ambitne plany rozwoju Grupy INDATA na lata 2016-2018

Grupa INDATA planuje dołączyć do czołówki firm IT/ICT w Polsce. Po zakończonym sukcesami 2015 roku, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych holding zapowiada rozwój portfolio usług i produktów, zwiększenie skali działalności oraz liczne akwizycje zarówno w Polsce, jak i w Europie. Spółka zamierza stać się jednym z największych podmiotów sektora teleinformatycznego na polskim rynku.

2015 rok zakończył się licznymi sukcesami dla Grupy INDATA (IDT). Pomimo stagnacji na rynku teleinformatycznym,  IV kw. upłynął pod znakiem nowych kontraktów i akwizycji. Za 9,5 mln zł holding przejął pakiet kontrolny Proximus S.A. – jednego z wiodących integratorów IT dla podmiotów użyteczności publicznej.

Transakcja zakupu łącznie 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki wzmocniła kompetencje Grupy w zakresie dostarczania i integracji kompleksowych rozwiązań informatycznych m.in. dla sektora utilities. Zaledwie kilka tygodni po transakcji, Grupa podpisała kontrakt na projekt asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla TAURON Obsługa Klienta. Umowa została zawarta na 12 miesięcy, a jej szacowana wartość wynosi ponad 10 mln zł. Holding dostarczył też infrastrukturę serwerową Dell dla Polskiej Spółki Gazownictwa za ponad 1,3 mln zł, a także rozwiązania Cisco dla jednej z wiodących firm deweloperskich za 1,8 mln zł oraz dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 659 tys. zł. Grupa wygrała także przetarg o wartości 1,145 mln zł na rozbudowę platformy programowej IBM w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

– 2015 rok był dla nas przełomowy – zadebiutowaliśmy na GPW, zrealizowaliśmy wielomilionowe kontrakty, dokonaliśmy ciekawych akwizycji. Na kolejne trzy lata mamy jeszcze bardziej ambitne plany rozwoju, które pozwolą nam w krótkiej perspektywie stać się jedną z czołowych firm branży teleinformatycznej w Polsce, a także wzmocnić naszą pozycję w Europie. Wyjątkowy potencjał widzimy w obszarze rozwiązań informatycznych dla podmiotów z sektora publicznego, finansowego, ubezpieczeniowego oraz telekomunikacyjnego, a także w obszarze innowacyjnych produktów i usług z zakresu internetu rzeczy i bioinformatyki – mówi Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu Grupy INDATA.

W nadchodzących latach Grupa INDATA planuje przejmować pozostałe udziały w podmiotach, w których posiada już pakiety większościowe, a także wykorzystać efekt synergii pomiędzy produktami i usługami swoich spółek. Grupa zwiększy skalę działalności w przekroju produktowym, usługowym i geograficznym w oparciu o trzy kluczowe linie biznesowe: INDATA Systems (kompleksowe wdrożenia i integracja IT), INDATA Services (budowa oprogramowania i usługi doradcze) oraz INDATA Innovations (innowacyjne produkty i usługi). Już w 2016 roku połączone zostaną software house’y holdingu, dzięki czemu powstanie silna firma programistyczna.

Istotnie wzrośnie zakres działania i obroty INDATA Systems oraz wprowadzone zostaną nowe usługi i produkty z zakresu integracji IT. Rozwijana będzie działalność konsultingowa holdingu. Zaś INDATA Innovations będzie działać jako fundusz, inwestując w nowe technologie i start-upy z obszaru Internet of Things, Smart Everything oraz Bioinformatyki. Istotnym elementem strategii są także akwizycje.

– Rozwój w Polsce i za granicą realizować będziemy zarówno w wyniku wzrostu organicznego, jak i poprzez przejęcia. Bardzo uważnie przyglądamy się europejskiemu rynkowi IT. Jesteśmy zainteresowani wysoce wyspecjalizowanymi spółkami z doświadczeniem i portfelem zaufanych klientów, a także silną pozycją rynkową. Poszukujemy podmiotów o kompetencjach komplementarnych do naszych np. prowadzących działalność software house, świadczących usługi outsourcingu IT oraz posiadających wyjątkowe doświadczenia lub produkty z obszaru IoT. Prowadzimy już zaawansowane rozmowy z podmiotami wpisującymi się w każdy obszar naszej działalności, jednak najwięcej potencjalnych przejęć w 2016 roku będzie dotyczyło spółek, uzupełniających nasze kompetencje właśnie w pionie INDATA Innovations – dodaje Maciej Plebański, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Grupy INDATA.

Grupa INDATA prowadzi także intensywne działania badawczo-rozwojowe w wielu obszarach produktowych i patentowych. Opracowywanie nowych rozwiązań stanowi ważny element strategii rozwoju holdingu. Grupa przygotowała już kilka wniosków o dofinansowanie planowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programów o wartości ponad 35 mln zł. Jeden z tych innowacyjnych projektów pt. „Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków” o wartości niemal 8 mln zł otrzymał już pozytywną ocenę merytoryczną i został zarekomendowany do dofinansowania przez NCBiR. W planach Grupy INDATA jest także efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach projektu Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Grupa INDATA

Reklamy