Biznes

ATAL powyżej oczekiwań analityków

Wiodący w naszym kraju deweloper osiągnął w minionym roku 226,8 mln zł skonsolidowanych przychodów i 47,4 mln zł zysku netto. Wyniknetto był o około jedną trzecią wyższy niż szacowali analitycy w ostatnio wydanych rekomendacjach. Zarząd ATAL podkreśla, że osiągnięta w minionym roku rekordowa w historii spółki sprzedaż mieszkań na poziomie 1690 lokali gwarantuje systematyczny wzrostwyników finansowych w kolejnych okresach. W br. planowane jest uruchomienie 20 nowych projektów, które obejmą budowę ok. 2900mieszkań.

W 2015 roku ATAL uzyskał 226,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 47,4 mln zł zysku netto. Wskaźniki rentowności utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach. Marża netto w 2015 r. wyniosła 20,9%, Osiągnięty wynik netto jest o około jedną trzecią wyższy od szacunków analityków przedstawionych w ostatnio wydanych przez DM PKO BP i Raiffeisen rekomendacjach.

„Wyniki finansowe uzyskane w minionym roku oceniamy pozytywnie zarówno w porównaniu do okresów poprzednich, jak również w kontekście dalszych planów rozwoju. Wypracowana marża utrzymała się na bardzo wysokim poziomie mimo, że większa część mieszkań wydawana była w Katowicach i Łodzi, czyli na najmniej marżowych rynkach, z tych które obsługujemy.  Potwierdza to wysoką efektywność naszego modelubiznesowego i olbrzymi potencjał do dalszej poprawy” – powiedział Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu ATAL S.A.

W minionym roku ATAL wydał 628 mieszkań z czego najwięcej we Wrocławiu (234), następnie w Łodzi (176), Katowicach (133), Krakowie (82) i Warszawie (3). W całym 2015 r. największa ilość wydań mieszkań dotyczyła projektu Nowe Polesie IIIB w Łodzi (154 mieszkania), I Etapu inwestycji Francuska Park w Katowicach (133 mieszkania) oraz Stara Odra Residence I Etap we Wrocławiu (79 mieszkań). Na pozostałych rynkach wydawane były mieszkania na projektach zakończonych, sprzedawane na bieżąco z oferty Grupy Kapitałowej.

Na koniec grudnia ubiegłego roku kapitał własny spółki wzrósł w ujęciu r./r. o 42,5% do 611,6 mln zł. Jednocześnie zapasy, w skład których wchodzą grunty wraz z nakładami poniesionymi na budowę osiedli, zwiększyły się o 63,2% do 881,9 mln zł na koniec minionego roku.

„Kondycja sprzedażowa i finansowa Grupy jest bardzo dobra, ale spodziewamy się jej dalszej poprawy.Motorem wzrostu będą systematycznie powiększane zasoby gruntów, rosnąca sprzedaż mieszkań oraz coraz szersza oferta deweloperska. Potwierdzeniem utrzymywania wzrostowego trendu jest zrealizowana w minionym roku sprzedaż mieszkań na rekordowym poziomie, co gwarantuje znaczną poprawę wyników w kolejnych okresach. W zeszłym roku na zakup gruntów przeznaczyliśmy 161,7 mln zł. Podjęliśmy także decyzję dotyczącą wejścia na rynek poznański i gdański, gdzie aktualnie przygotowujemy realizacje pierwszych projektów. Wzrostu sprzedaży mieszkań spodziewamy się także na dotychczas obsługiwanych rynkach. Prowadzone działania zapewnią nam dynamiczne zwiększenie skali działania” – przyznał Zbigniew Juroszek.
W 2015 roku ATAL sprzedał na podstawie umów deweloperskich 1690 mieszkań, czyli o 597 więcej niż w 2014 roku (1093 umów) i o 391 więcej niż w najlepszym do tej pory 2013 roku (1299 umów). Sprzedaż przez cały miniony rok była stabilna i utrzymywała się na podobnym poziomie. Najlepszym miesiącem był grudzień, w którym podpisano 172 umowy deweloperskie.

W 2015 r. ATAL wprowadził do sprzedaży 13 projektów na 2191 mieszkań, z tego 4 projekty w Krakowie (ponad 430 mieszkań) oraz 4 projekty w Warszawie (ponad 670 mieszkań). Jednocześnie rozpoczęto realizację 19 inwestycji. „W roku 2016 planujemy uruchomić 20 nowych projektów, które obejmą łącznie 2900 mieszkań” – podkreślił  Prezes Zarządu ATAL S.A.

ATAL S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com