Reklamy
Biznes

Badanie Intela: co trzecia firma w Polsce korzysta z chmury

34% dużych przedsiębiorstw w naszym kraju korzysta już z rozwiązań chmurowych – wynika z badań zrealizowanych przez Ipsos na zlecenie Intela. Największą popularnością cieszą się usługi chmury prywatnej.

Czesi liderami w wykorzystaniu chmury

Badanie zostało przeprowadzone wśród managerów IT z dużych firm w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. W skali całego regionu usługi chmurowe wykorzystywane są przez 35% dużych przedsiębiorstw. Na Węgrzech popularność usług chmurowych utrzymuje się na podobnym poziome, co w Polsce – 36% respondentów zadeklarowało, że ich organizacje korzystają z tego typu technologii. Cloud computing jest najmniej rozpowszechniony w przedsiębiorstwach na terenie Rumunii (28%), natomiast liderami w regionie są Czesi – aż 44% tamtejszych dużych firm korzysta z rozwiązań chmurowych.

Prywatna, publiczna, czy hybrydowa?

Wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych preferowana jest chmura prywatna, czyli własne, wewnętrzne środowisko, dostępne wyłącznie dla pracowników. Spośród przedsiębiorstw w regionie, które używają chmury, 53% wykorzystuje właśnie chmurę prywatną. Wśród firm z Polski wskaźnik ten jest zbliżony do średniej – 56% organizacji używa chmury tego typu. Z chmury prywatnej najchętniej korzystają firmy na Węgrzech (60%), zaś najrzadziej w Czechach (41%).

Chmura publiczna, bazująca na infrastrukturze i aplikacjach zewnętrznych dostawców, cieszy się w dużych firmach zdecydowanie mniejszą popularnością. W krajach objętych badaniem używa jej 19% przedsiębiorstw korzystających z chmury, najwięcej w Czechach (23%), następnie w Rumunii (21%), Polsce (19%) i na Węgrzech (16%). Bardziej rozpowszechniona jest chmura hybrydowa, będąca połączeniem prywatnej i publicznej. Usługi tego typu to już 27% rozwiązań chmurowych w dużych przedsiębiorstwach w regionie (w Czechach – 36%, w Polsce – 26%, na Węgrzech – 24%, a w Rumunii – 21%).

Firmy w Polsce i w całym regionie doceniają zalety technologii chmurowych, w pierwszych wdrożeniachkorzystając często z chmury prywatnej. W tym modelu managerowie IT mają bezpośrednią kontrolę nad bezpieczeństwem danych i niemal nieograniczone możliwości dopasowania usługi do potrzeb swojej organizacji. Partnerzy Intela oferują całą gamę rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem obsługi chmur obliczeniowych, których podstawę sprzętową stanowią procesory Intel Xeon – mówi Krzysztof Jonak, dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Globalne badania Intel Security pokazują, że w ciągu następnych 16 miesięcy 80% budżetów IT w firmach respondentów będzie przeznaczone na rozwiązania w chmurze. Oznacza to konieczność edukacji w zakresiewartości tej technologii i sposobów jej zabezpieczenia. Głównym celem wszystkich dostawców rozwiązań chmurowych powinno być pomaganie przedsiębiorstwom w poznaniu technologii chmury obliczeniowej oraz pokazywanie im metod, które pozwolą na ochronę lub ewentualne odparcie ataku hakera. To właśnie współpraca dostawców i przedsiębiorców wzmocni bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko ataku oraz zapewniekspansję platform chmurowych – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager w Intel Security Poland.

Dane liczbowe pochodzą z badania zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Intela w kwietniu i maju 2016 r. Wzięło w nim udział 80 respondentów z Polski, 50 z Rumunii, 70 z Węgier i 50 z Czech – decydentów IT z firm zatrudniających ponad 150 pracowników.

Intel

Reklamy