Reklamy
Biznes

BIK S.A. z nowym harmonogramem Oferty Publicznej

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. podało nowe terminy Oferty Publicznej. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w dniach 14-19 kwietnia br. Ostateczna cena emisyjna po jakiej będą sprzedawane akcje zostanie określona przed rozpoczęciem zapisów. Debiut na GPW planowany jest w pierwszej połowie maja br.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało komunikat aktualizacyjny do prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 r., dotyczący nowych terminów Publicznej Oferty Akcji. Zgodnie zharmonogramem budowa księgi popytu będzie prowadzona w dniach 11-12 kwietnia br. W dniu 13 kwietnia br. zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna akcji oraz określony podział na transze. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie prowadzone w okresie 14-19 kwietnia br., a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych o jeden dzień dłużej, tj. do 20 kwietnia br. Przydział akcji i rozliczenie subskrypcji nastąpi do 22 kwietnia br. Debiut akcji na Giełdzie Papierów w Warszawie planowany jest w pierwszej połowie maja br.

„Rozpoczynamy właśnie spotkania z inwestorami instytucjonalnymi – road show. Mamy nadzieję, że inwestorzy docenią nasz model biznesu i bardzo dobre perspektywy branży, w której działamy. Dlatego jesteśmy przekonani, że prowadzona oferta akcji zakończy się sukcesem” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu BIK S.A.

Na podstawie Prospektu Emisyjnego oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569.606 istniejących akcji serii H. Oferowane inwestorom akcje serii I stanowić będą łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są osoby fizyczne. Zapisy na akcje będzie można składać za pośrednictwem Oferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. „Pozyskane środki w całości wykorzystamy na finansowanie realizacji przygotowywanych projektów deweloperskich dotyczących głównie powierzchnimagazynowych, ale także parków handlowych” – powiedział Mirosław Koszany. Celem jest rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmemnowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Reklamy