BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, osiągnęła 2.145 tys. zł przychodów ze sprzedaży w styczniu 2016 r. Emitent liczy również na podtrzymanie pozytywnej tendencji wzrostu poziomu sprzedaży w kolejnych miesiącach tego roku. W styczniu 2015 r. BioMaxima S.A. zanotowała przychody w wysokości 1.664 tys. zł, więc tegoroczny wynik wskazuje na blisko 30% poprawę. Główny udział w tym znaczącym wzroście miała wartość wygranych postępowań przetargowych w II półroczu 2015 r. Ta pozytywna tendencja utrzymana została również w styczniu, gdzie Spółka wygrała postępowania przetargowe na łączną kwotę 1.049 tys. zł wobec 657 tys. zł rok wcześniej. Wdrożone przez Spółkę zmiany w podejściu do przetargów polegające m.in. na zwiększeniu konkurencyjności poprzez rozpoczęcie produkcji części testów w Lublinie oraz na większym zaangażowaniu w ofertębiotechnologiczną przekładają się od drugiego półrocza 2015 r. na zwiększenie ilości zamówień w tym segmencie biznesowym. Zarząd BioMaxima S.A. z dużym optymizmem spogląda również na plany rozwojudziałalności eksportowej Spółki, z istotnym nastawieniem na rynek azjatycki i afrykański. W styczniu br. przedstawiciele Emitenta uczestniczyli w targach branżowych Arab Health w Dubaju. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z dobrego rozpoczęcia roku. Cieszy nas duża sprzedaż aparatury, która pociąga za sobą trwałą sprzedaż testów w następnych okresach. Liczymy również, że w sprzedaży eksportowej w najbliższych miesiącach widoczne będą efekty udziału na styczniowych targach Arab Health w Dubaju.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A. Sytuacja finansowa Spółki pozostaje na bardzo dobrym poziomie, a Zarząd planuje nadal koncentrować się na realizacji założeń przyjętej strategii rozwoju w obszarze dokonywania transakcji akwizycyjnych zarówno na polskim, jak i na rumuńskim rynku. Emitent wprowadził pod koniec ubiegłego roku do swojej oferty sprzedażowej własne analizatory jonoselektywne oraz analizatory hematologiczne 5-DIFF, a także rozszerza produkcję szybkich testów. BioMaxima S.A. będzie również dążyła do intensyfikacji sprzedaży analizatora Biolog oraz analizatora biochemicznego posiadającego wysoką wydajność. Działania te powinny ugruntować pozycję rynkową Spółki oraz umożliwić jej dalszy wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu wysokich rentowności. „Niezwykle pozytywnie oceniamy fakt, że kilka analizatorów z tzw. nowości już w styczniu trafiło do klientów i po pierwszych dniach pracy otrzymały one bardzo przychylne opinie. Dobrze rozpoczęty rok jest optymistycznym prognostykiem dla dalszego zwiększania przychodów i podnoszenia naszej rentowności.” - podsumowuje Lewczuk. BioMaxima S.A. w 2015 r. Spółka wypracowała 1.469 tys. zł zysku netto, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 21.965 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio: 455 tys. zł oraz 20.441 tys. zł. BioMaxima S.A.

Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również