BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zakończyła 2015 r. zyskiem netto w wysokości 1.455 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 23.085 tys. zł. Emitent cały czas aktywnie rozwija swoją działalność na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. W 2014 r. zysk netto Spółki sięgnął 455 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 21.647 tys. zł. Wyniki finansowe Emitenta uległy istotnej poprawie w ujęciu rdr., bowiem zysk netto wzrósł o 320%, a przychody zwiększyły się o ponad 6%. BioMaxima S.A. kontynuuje przyjętą strategię rozwoju, która zakłada dynamiczną ekspansję na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży w obszarze postępowań przetargowych. Spółka koncentruje obecnie swoje działania na rozwoju innowacyjności, rozszerzaniu asortymentu produktowego oraz wprowadzeniu zaawansowanych technologii. „Nasze działania optymalizujące koszty, szczególnie w pierwszych miesiącach 2015 roku przyniosły spore oszczędności. Rozszerzenie produkcji szybkich testów, zwiększenie obecności na rynku laboratoriów przemysłowych oraz zmiany w ofercie przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i osiągnięcia bardzo dobrego wyniku finansowego za cały ubiegły rok.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A. BioMaxima S.A. realizuje plan rozwoju nastawiony na konsolidację podmiotów działających na rynku biotechnologicznym. Przeprowadzone przez Emitenta akwizycje Polabu, Emapolu oraz Cebo pozwoliły mu na stworzenie bardziej kompleksowej oferty oraz na wejście na rynki eksportowe. Zbudowanie silnej grupy z potencjałem do wygrywania konkurencji w wybranych segmentach rynku diagnostycznego powinno zapewnić Spółce sukces na rynkach zagranicznych. W tym roku BioMaxima S.A. będzie nadal chciała rozwijać działalność eksportową oraz umacniać swoją pozycję na rynku polskim. Emitent zamierza również aktywnie pozyskiwać środki pochodzące z funduszy unijnych, które przeznaczone zostaną na wprowadzanie innowacyjnych inowoczesnych technologii. Wszystkie podejmowane działania mają umożliwić Spółce dalszą poprawę wyników finansowych w kolejnych latach. „Pozyskanie funduszy unijnych pozwoli zdynamizować rozwój Spółki, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny, bowiem jesteśmy także w stanie sfinansować projekty rozwojowe z własnych środków. Testy do badania lekooporności, własny analizator biochemiczny oraz specyficzne szybkie testy umożliwią nam uzyskać dużą dynamikę wzrostu w 2017 r. Gdyby jednak Spółka otrzymała dofinansowanie - na co bardzo liczymy – to więcej pieniędzy będziemy mogli przeznaczyć na inne projekty. Nasze dotychczasowe doświadczenia w pozyskiwaniudotacji z lat ubiegłych są pozytywne i wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Ewentualne pozyskanie dotacji w bieżącym roku na wsparcie eksportu pozwoli nam na uczestnictwo w większej ilości wystaw zagranicznych oraz ograniczy duże koszty własne z tytułu udziału w tych wydarzeniach.” - podsumowuje Prezes Lewczuk. BioMaxima S.A. zanotowała 444 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży sięgających 5.845 tys. zł. W 1 kw. ub. roku zysk netto Spółki wyniósł 413 tys. zł, a przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5.256 tys. zł. Po czterech miesiącach 2016 r. wartość przychodów ze sprzedaży Spółki wyniosła 7.631 tys. zł wobec 6.982 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r. BioMaxima S.A.

Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również