BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnym miesiącu 2016 r. W kwietniu br. ich wartość narastająco wyniosła 7.631 tys. zł. Po czterech miesiącach 2015 r. Emitent zanotował przychody ze sprzedaży w kwocie 6.982 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje ponad 9% wzrost. Duży wpływ na tak wysoką progresję wartości sprzedażySpółki mają przede wszystkim wygrywane postępowanie przetargowe. W okresie styczeń-kwiecień 2016 r. ich wartość sięgnęła 2.755 tys. zł wobec 2.411 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku, co stanowi o ponad 14%wzrost w tym segmencie biznesowym. BioMaxima S.A. liczy, że uda jej się utrzymać dynamikę zwiększania przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr. w każdej grupie produktowej. Zarząd Spółki oczekuje również, że prowadzone działania w zakresie rozwoju eksportu pozwolą jej zwiększać wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych. „Cieszy nas fakt rosnącej sprzedaży na rynku krajowym, bowiem tą tendencję zapowiadaliśmy już w ubiegłym roku. Poczynione przez Spółkę starania w zakresie zmian zarówno kosztowych, jak i jakościowych, w części asortymentu produktów oraz agresywna polityka przetargowa przynoszą oczekiwane efekty.” - podkreśla Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A. BioMaxima S.A. kontynuuje przyjętą strategię rozwoju w obszarze rozwijania działalności handlowej na rynkach zagranicznych i prowadzi rozmowy z kolejnymi kontrahentami. W minionym miesiącu Spółka aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu nowych partnerów handlowych, głównie z Ukrainy oraz Indii. Emitent nadal rozważa przeprowadzanie kolejnych transakcji akwizycji na rynku polskim oraz rumuńskim, które znacząco wpłynęłyby na jego rozwój i wyniki finansowe w kolejnych latach. W kwietniu br. Spółka podpisała umowę o współpracy z Zakładem Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej Politechniki Lubelskiej oraz list intencyjny z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie współpracy przy opracowywaniu testów diagnostycznych, w tym testów do badania lekooporności. Jest to związane z przygotowanym wnioskiem o dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 2.1 „Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw”. Kwota kosztów kwalifikowanych w tym projekcie wynosi 3.840 tys. zł, a kwota ewentualnego dofinansowania sięga 2.294 tys. zł. Wniosek o dotację ma zostać złożony przez Emitenta w pierwszych dniach maja 2016 r. „Skala prowadzonych rozmów z kontrahentami zagranicznymi oraz ich potencjał rynkowy pozwalają przypuszczać, że w najbliższych miesiącach również dynamika wzrostu eksportu ulegnie radykalnej poprawie. Składane kolejne wnioski o dotacje unijne pokazują, że Spółka ma konkretny plan rozwoju, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii własnych produktów, które pozwolą nam zdynamizować rozwój sprzedaży w kolejnych latach. Opracowanie testów do oznaczania lekooporności przy wykorzystaniu funduszy unijnych i wprowadzenie ich na rynek krajowy oraz eksportowy może podnieść dynamikę sprzedaży nawet o kilkadziesiątprocent. A jest to tylko jeden z kilku realizowanych projektów.” - dodaje Prezes Lewczuk. BioMaxima S.A. wypracowała w 1 kw. 2016 r. 444 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 5.845 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Spółki sięgnął 413 tys. zł, a przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5.256 tys. zł. BioMaxima S.A.

Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również