BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, po dwóch miesiącach 2016 r. zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 3.822 tys. zł. Emitent intensyfikuje swoje działania na rynkach zagranicznych oraz w postępowaniach przetargowych. Po dwóch miesiącach 2015 r. Spółka miała 3.279 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Osiągnięty przez BioMaxima S.A. blisko 17% wzrost obrotów w ujęciu rdr. wynika z istotnego zwiększenia sprzedaży w segmencie odczynników oraz aparatury. Emitent konsekwentnie realizuje również przyjętą politykę w zakresie postępowań przetargowych, która pozwoliła mu nawzrost wygranych postępowań na początku 2016 r. o ponad 11%. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, z którymi nawiązane zostały relacje biznesowe podczas styczniowychtargów w Dubaju. W lutym br. wpłynęły pierwsze zamówienia od nowych parterów handlowych z Palestyny oraz Ukrainy. Zarząd BioMaxima S.A. wiąże duże nadzieje z pozyskaniem nowego dystrybutora z Kazachstanu, który jest zainteresowany współpracą ze Spółką w zakresie wielu grup produktowych. „Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez Spółkę strategię sprzedażową. Szczególnie cieszy nas fakt powrotu na ścieżkę wzrostową przychodów ze sprzedaży krajowej. Również nowe kontakty nawiązane na rynkach zagranicznych rokują na dynamiczny wzrost naszego eksportu w bieżącym roku.” - ocenia Piotr Rubaj, V-ce Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A. Emitent podtrzymuje swoje plany odnośnie planowanych transakcji akwizycyjnych na rynku polskim oraz rumuńskim i kontynuuje prowadzone rozmowy z wyselekcjonowanymi podmiotami. W minionym miesiącu Spółka złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.2 „Badania i rozwój”, na opracowanie testów do badania lekowrażliwości. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 589 tys. zł i stanowi 75% wartości całego projektu, który ma być realizowany wspólnie z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnej, automatycznej technologii produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości. Ich wprowadzenie do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej pozwoli na bardziej racjonalną suplementację antybiotyków, a tym samym na ograniczenie ich stosowania. BioMaxima S.A. zamierza wykorzystać swoją bardzo mocną pozycję rynkową w zakresie produkcji krążków antybiotykowych do oznaczania lekowrażliwości i aktywnie zagospodarować ten segment, bowiem posiada on ogromny potencjał komercyjny, wynikający z masowej grupy ewentualnych nabywców. „Potencjał rynku polskiego na tego rodzaju testy wynosi ok. 30 mln zł rocznie. W krajach Europy Zachodniej zużycie testów jest kilkakrotnie wyższe niż w Polsce. Liczymy na duży wzrost sprzedaży z tego tytułu po pomyślnym skomercjalizowaniu projektu. Ponadto uważam, że Spółka w tym roku jeszcze niejednokrotnie mile zaskoczy Akcjonariuszy w zakresie różnego rodzaju projektów realizowanych przy wykorzystaniu funduszyunijnych.” - dodaje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A. BioMaxima S.A. zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.469 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 21.965 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Spółki wyniósł 455 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 20.441 tys. zł. BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowychfirm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego. BioMaxima S.A.

Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również