BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, osiągnęła w 4 kw. 2015 r. 431 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 6.013 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych Emitenta jest w dużej mierze rezultatem bardzo dynamicznego rozwoju działalności eksportowej. W 4 kw. 2014 r. Spółka zanotowała 178 tys. zł zysku netto przy sprzedaży wynoszącej 5.149 tys. zł. Natomiast narastająco, BioMaxima S.A. po czterech kwartałach 2015 r. wypracowała 1.469 tys. zł zysku netto, a jej przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 21.965 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Emitenta wyniósł 455 tys. zł, a wartość sprzedaży sięgnęła 20.441 tys. zł. Wzrost zysku netto oraz sprzedaży jest wynikiem skutecznej realizacji przyjętej strategii w zakresie rozwoju eksportu, która pozwala minimalizować niekorzystne zmiany zachodzące na rynku krajowym. Emitent prowadzi również działania mające na celu optymalizację kosztów funkcjonowania, co wpływa pozytywnie na osiąganą przez niego rentowność. „Konsekwentnie realizujemy postawione sobie cele rozwojowe, optymalizując przy tym sprzedaż, aby była ona jak najbardziej rentowna, co pozwoliło osiągnąć ponad 3-krotnie wyższy zysk niż w 2014 r.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A. BioMaxima S.A. wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynkach zagranicznych do rozwoju swojej działalności eksportowej. W 2015 r. wartość sprzedaży Spółki na rynkach zagranicznych zanotowała blisko 142% dynamikę wzrostu w odniesieniu do 2014 r. Wyraźnie zwiększył się także udział eksportu w przychodach Emitenta ogółem i w minionym roku wyniósł on prawie 23%. BioMaxima S.A. nieustannie rozwija swoje relacje biznesowe na istniejących rynkach międzynarodowych oraz pozyskuje kolejnych partnerów handlowych z nowych krajów. Dzięki wdrożeniu w połowie 2015 r. nowej polityki cenowej, Spółka wygrała postępowania przetargowe na łączną kwotę 9.580 tys. zł netto, co dało dynamikę na poziomie ponad 112% w stosunku do poprzedniego roku. Ważnym wydarzeniem w 4 kw. 2015 r. było objęcie przez Emitenta jako inwestora branżowego 40 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Bioavlee Sp. z o.o., co stanowi 2,25% udziałów w jej kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 200 tys. zł. Bioavlee Sp. z o.o. działa w sektorze life science i specjalizuje się w rozwoju innowacyjnej technologii na potrzeby diagnostyki mikrobiologicznej. BioMaxima S.A. podpisała także list intencyjny z tym podmiotem w zakresie współpracy kooperacyjnej i dystrybucji innowacyjnego analizatora mikrobiologicznego opracowanego przez Bioavlee Sp. z o.o., który jest unikalnym na skalę światową, innowacyjnym urządzeniem laboratoryjnym, prowadzącym w czasie rzeczywistym samodzielnie badanie mikrobiologiczne począwszy od automatycznego posiewu, aż po analizę gatunku oraz szczepu bakterii. Model biznesowy Bioavlee umożliwia szybką globalną implementację tego produktu w różnych sektorach przemysłowych, a także usługowych. BioMaxima S.A. ma być wyłącznym dystrybutorem analizatora w Polsce oraz na rynkach światowych. „Dobrze rozwija się sprzedaż na rynku rumuńskim, gdzie mamy swoją spółkę zależną. Prowadzimy również rozmowy konsolidacyjne na tym rynku oparte na bazie naszej rumuńskiej spółki. Może nas czekać w tym zakresie bardzo ciekawy rok. Aktualnie trwają targi w Dubaju i myślę, że więcej o ewentualnych sukcesach napiszemy w raporcie za styczeń. Bardzo dobrym posunięciem w 2015 r. była dywersyfikacja rozliczeń w eksporcie - Europa w euro, pozostałe rynki w dolarach. Po raz pierwszy na spotkaniu Zarządu będzie przeprowadzona prezentacja analizatora Bioavlee.” - zauważa Prezes Lewczuk. W dniu 28.01.2016 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie Zarządu Spółki z inwestorami i przedstawicielami mediów, na którym podsumowany zostanie 2015 rok oraz zaprezentowane zostaną plany rozwojowe Emitenta. BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego. BioMaxima S.A.

Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również