BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zanotowała 2.429 tys. zł przychodów w grudniu 2015 r. Była to tym samym najwyższa miesięczna wartość sprzedażyEmitenta w całej jego historii. W całym 2015 r. BioMaxima S.A. osiągnęła 21.973 tys. zł przychodów wobec 20.449 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 7,5%. Bardzo dobrze rozwija się także sprzedaż Spółki na rynkach zagranicznych, a jej wartość w minionym roku wyniosła 5.042 tys. zł i stanowiła prawie 23% przychodów ogółem. W 2014 r. wysokość przychodów Emitenta w zakresie eksportusięgnęła 3.552 tys. zł. Ważnym elementem poprawy wyników sprzedażowych Spółki są również wygrywane przez nią postępowania przetargowe, których łączna wartość w 2015 r. wynosiła 9.580 tys. zł i była wyższa od poprzedniego roku o 12%. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych przez Spółkę wyników. Wypracowany po 9 miesiącach 2015 r. zysk netto również był dla nas satysfakcjonujący, zaś bardzo dobry IV kwartał ub. roku w zakresie wysokości sprzedaży pozwala z dużym optymizmem oczekiwać na wynik roczny.” - ocenia Henryk Lewczuk, PrezesZarządu Spółki BioMaxima S.A. BioMaxima S.A. w październiku 2015 r. jako inwestor branżowy objęła 40 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Bioavlee Sp. z o.o., co stanowi 2,25% udziałów w jej kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów. Wartość przeprowadzonej transakcji wyniosła 200 tys. zł. Bioavlee Sp. z o.o. prowadzi działalność w sektorze life science i specjalizuje się w rozwoju innowacyjnej technologii na potrzeby diagnostyki mikrobiologicznej. Podmiot ten opatentował technologię szybkiej identyfikacji kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych. BioMaxima S.A. podpisała także list intencyjny z Bioavlee Sp. z o.o. w zakresie współpracy kooperacyjnej i dystrybucji innowacyjnego analizatora mikrobiologicznego opracowanego przez tą firmę, który jest unikalnym na skalę światową, innowacyjnym urządzeniem laboratoryjnym. Prowadzi ono samodzielnie badanie mikrobiologiczne począwszy od automatycznego posiewu, aż po analizę gatunku oraz szczepu bakterii i jest ono realizowane w czasie rzeczywistym. Model biznesowy Bioavlee umożliwia szybką globalną implementację tego produktu w różnych sektorach przemysłowych oraz usługowych. BioMaxima S.A. ma być wyłącznym dystrybutorem analizatora w Polsce oraz na rynkach światowych. „Już dzisiaj możemy zaprosić na spotkanie Prezesa Zarządu BioMaxima S.A. z inwestorami, analitykami i mediami, które odbędzie się w dniu 28 stycznia br. w Warszawie, gdzie gościem będzie Prezes Zarządu Bioavlee, który zaprezentuje więcej szczegółów dotyczących tego innowacyjnego urządzenia.” - zapowiada Prezes Lewczuk. Po trzech kwartałach 2015 r. Emitent miał 1.038 zł zysku netto przy przychodach sięgających 15.222 tys. zł. W analogicznym okresie 2014 r. zysk netto Spółki wynosił 297 tys. zł, a sprzedaż ukształtowała się na poziomie 14.488 tys. zł. BioMaxima S.A. opublikuje jednostkowy raport kwartalny za 4 kw. 2015 r. w dniu 27.01.2016 r. Natomiast w dniu 28.01.2016 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie Zarządu Spółki z inwestorami i przedstawicielami mediów, na którym podsumowany zostanie 2015 rok oraz zaprezentowane zostaną plany rozwojowe Emitenta. BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego. BioMaxima S.A.
 

Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również