Reklamy
Biznes

Boruta-Zachem publikuje wyniki za IV kwartał 2015 r.

Spółka ukończyła w grudniu 2015 r. budowę linii produkcyjnej biosurfaktantów. Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę związaną z tą linią, tj. na maszyny i urządzenia, spowodowały znaczny wzrost wartości aktywów trwałych: z kwoty 20,19 mln zł wykazywanych po IV kwartale 2014 r., do 44,47 mln zł na koniec IV kwartału br. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 918 tys. zł, co oznacza 4 proc. wzrostu r/r. Natomiast zysk z działalności operacyjnej to blisko 80 tys. zł wobec 233 tys. zł straty odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ukończona w grudniu zeszłego roku linia produkcyjna biosurfaktantów jest obecnie w fazie rozruchu technologicznego i będzie w pełni funkcjonalna na koniec I kw. br. Kontynuujemy również prace nad nowatorską technologią biorafinacji kaskadowej śruty rzepakowej, dzięki czemu możliwe będzie wyodrębnienie ze śruty nowych produktów procesów fermentacji w biorafinacji kaskadowej.  Oznacza to, że przy użyciu bakterii z gatunku Bacillus subtilis oprócz biosurfaktantów będziemy mogli też pozyskiwać inne substancje. Będą one dla naszego biznesu dużą wartością dodaną, ponieważ znajdą zastosowanie w branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz w przemyśle spożywczym.

Pozostała, nieprzetworzona reszta biomasy przeznaczona zostanie na pasze dla zwierząt. Warto przy tym dodać, że nasza nowatorska technologia istnieje poza Borutą-Zachemem jedynie w fazie koncepcyjnej i podobne rozwiązania nie zostały nigdzie indziej wdrożone w skali przemysłowej. Stawia nas to w awangardzie innowacyjności zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. – powiedział Marcin Pawlikowski, prezeszarządu Boruty-Zachemu.

Dla rozwoju biznesu – w tym biorafinerii – oraz realizacji potrzeb inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych Boruta-Zachem powołała w 2015 r. dwie spółki zależne Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o.

Boruta-Zachem w IV kw. 2015 r. kontynuowała także innowacyjny na skalę światową projekt badawczy, jakim jest stworzenie opatrunków wykorzystujących technologię nanostruktur dwutlenku krzemu z dodatkiem wybranego kwasu politytanowego i/lub kwasu organicznego. Obecnie, w ramach tego projektu, spółka zamierza skupić się na opracowaniu wydajnego podłoża nośnikowego, które może mieć zastosowanie m.in. w nowoczesnychopatrunkach. W związku z tym, że spółka koncentruje się na biotechnologicznym wytwarzaniu produktów o dużejwartości dodanej, gotowe produkty będą m.in. nanonośnikami. Nanonośniki te będą mogły znaleźć zastosowanie np. w produkcji opatrunków oraz w licznych rozwiązaniach, które oferują i udoskonalają firmy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Zarząd Boruty-Zachemu planuje również przeniesienie notowań akcji spółki z NewConnect na główny parkiet GPW. Planowane przeniesienie notowań akcji traktowane jest jako kolejny istotny krok w rozwoju spółki i będzie miało miejsce w chwili zwiększenia fundamentalnej wartości Boruty-Zachemu oraz poprawy koniunktury rynkowej.

BORUTA-ZACHEM

Reklamy