Biznes

Bowim S.A. z ponad 4,5-krotnym wzrostem zysku EBITDA w 2016 r.

Grupa Bowim S.A., notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, wypracował w 2016 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody
z działalności operacyjnej  wzrosły do 830 mln zł, przy wzrostach zysku EBITDA do 47,2 mln zł i zysku netto do 21,7 mln zł. Wzrost wolumenów sprzedaży do ponad 430 tys. ton, efektywna polityka zakupowo-sprzedażowa i korzystne trendy w branży dystrybucji pozwoliły osiągnąć skokowy wzrost marż.

W minionym roku sprzedaż Grupy wzrosła z 768,5 mln zł (w 2015 r.)  do 830,1 mln zł (+8 proc.), zysk ze sprzedaży był 14-krotnie wyższy i wyniósł 37,6 mln zł (wobec 2,6 mln zł w 2015r. ), zysk EBITDA był wyższy o 386 proc. i osiągnął poziom 47,2 mln zł (wobec 9,7 mln zł w 2015 r.), a zysk netto wzrósł 19-krotnie do 21,7 mln zł (wobec 1,1 mln zł).

– 2016 rok okazał się najlepszym okresem w naszej dotychczasowej działalności. Przyczyny bardzo dobrych rezultatów leżą po stronie wzrostu plasowanych na rynku wolumenów oraz optymalnej polityki zakupowo-sprzedażowej, pozwalającej odpowiednio wykorzystać zmienność cen produktów
i towarów finalnych, skutkujących wypracowaniem zadowalającej marży. Z drugiej strony, średnie całoroczne ceny rynkowe, np. blach gorącowalcowanych, prętów czy profili nie odbiegały znacząco od tych obserwowanych w 2015 r. To oznacza, że w przypadku trwałych zwyżek, możemy dalej poprawiać wyniki finansowe. Podkreślmy jednak, iż sytuacja na rynku produktów stalowych
i hutniczych w ostatnich miesiącach jest stabilna, choć nie można kategorycznie wykluczyć spadków cen w kolejnej części roku
– powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

Wzrost skali działalności znajduje potwierdzenie także w wyższej sumie bilansowej. Na 31 grudnia 2016 r. wyniosła ona 363,6 mln zł, wobec 287,4 mln zł rok wcześniej (w głównej mierze to wzrost należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz wyższego kapitału własnego). Komfort
w prowadzeniu działalności wynikający z wysokich pieniężnych przepływów operacyjnych (19,2 mln zł), pozwolił Grupie realizować nakłady inwestycyjne własnymi siłami.

Mimo rosnącej pozycji konkurencyjnej Grupy, pozostaje przed nami wiele wyzwań. Jednym z nich jest wzrost obecności na detalicznym rynku wyrobów hutniczych i stalowych. Zbliżamy się do końca modernizacji parku maszynowego i infrastruktury logistyczno-dystrybucyjnej w Sosnowcu, chcemy także dzięki temu w dalszym stopniu poprawiać skalę i jakość prowadzonego biznesu Grupy Bowim na polskim rynku – dodał Jacek Rożek.

Unia Europejska w lipcu ubiegłego roku wprowadziła cła na chińskie stalowe pręty zbrojeniowe HFP, a w sierpniu 2016 r. na płaskie wyroby ze stali walcowanej na zimno z Chin i Rosji.

– W otoczeniu makroekonomicznym minione 12 miesięcy przyniosło poprawę nastrojów rynkowych, co dało się zaobserwować w wyższych cenach stali i produktów hutniczych. Istotnym aspektem były działania UE w zakresie ceł antydumpingowych na wybrane produkty stalowe. Kształt sytuacji popytowo-podażowej rynku stali w Polsce, Europie i na Świecie jest nadal niewiadomą, choć patrzymy na przyszłość w tym aspekcie z delikatnym optymizmem – podsumował Jacek Rożek.

Spółka 3 kwietnia 2017 r. poinformowała o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania – oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

– Cieszy nas przedstawiony wyrok Sądu. Od początku procesu z organami skarbowymi staliśmy na stanowisku, iż Spółka Bowim miała prawo stosować preferencyjne stawki VAT w latach 2007-08. Mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja WSA ostatecznie kończy proces, co będzie wiązać się ze zwrotem podatku VAT, czyli zdarzeniem, które pozytywnie wpłynie na nasz cash-flow – uzupełnił Jacek Rożek.

O Grupie Kapitałowej:

Jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku.

Centrala oraz centrum logistyczno-dystrybucyjne Spółki znajduje się w Sosnowcu. Spółka posiada również 7 oddziałów handlowych zlokalizowanych w Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu
i Warszawie, oraz 2 magazyny zewnętrzne: przeładunkowy w Sławkowie i handlowy w Szczecinie.

Spółka oferuje szeroki asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu. Obsługuje 3.500 klientów z różnych branż, dostarczając 320.000 ton stali rocznie

Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku
i Gliwicach.

Świadczy również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego blach gorącowalcowanych, zimnowalcowanych
i ocynkowanych oraz produkcji profili zimonogiętych a także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego. Poprzez outsourcing oferuje usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów.

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com