Reklamy
Biznes

Branża BSS liderem inwestycji zagranicznych w pierwszym półroczu 2016

Pierwsza połowa 2016 roku to dalszy wzrost branży nowoczesnychusług dla biznesu w Polsce. Według danych PAIiIZ z zakończone w tym półroczu projekty inwestycyjne o łącznej wartości 385 mln eurostworzą ponad 7000 nowych miejsc pracy – większość właśnie w sektorze BSS. Eksperci zauważają wzmożone zainteresowanie Polską inwestorów z Niemiec.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w pierwszym półroczu 2016 roku sfinalizowała aż 31 projektów – o 10 więcej niż w analogicznym okresie w roku 2015. Obecnie PAIiIZ pracuje nad kolejnymi 181 projektami o łącznej wartości 3,7 mld euro, z których  aż 70 dotyczy branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Mimo, że głównym inwestorem w minionym półroczu były Stany Zjednoczone, eksperci Fundacji Pro Progressio zauważają także wzrost zainteresowania Polską firm bezpośrednio zza zachodniej granicy. Rynek niemiecki od dłuższego czasu szykował się do większego otwarcia na outsourcing i to w modelu nearshoringowym, jednakże warunkiem sprawnego rozwoju współpracy z Niemcami jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, a z tym mamy w tej chwili w Polsce nieco kłopotu- mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

Innym widocznym wyzwaniem kadrowym jest zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT. Na rynku panuje obecnie deficyt sięgający około 30.000 etatów. W celu zwiększenia inwestycyjnej atrakcyjności Polski konieczne wydaje się uwzględnienie potrzeb biznesu w programach nauczania szkół wyższych. Eksperci rekomendują położenie nacisku przede wszystkim na naukę matematyki, algorytmiki oraz różnych języków programowania. Nie możemy polegać jedynie na sprowadzaniu kadr informatycznych spoza granic Polski, gdyż usługi outsourcingowe całkiem dobrze mają się i na Białorusi i na Ukrainie więc raczej możemy mówić o pewnej konkurencji u naszych sąsiadów, a nie na źródle masowego zatrudnienia – mówi prezes Fundacji Pro Progressio.

Tegorocznym wydarzeniem, które niewątpliwie wpłynie na sytuację rynkową jest decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Eksperci dostrzegają w Brexicie szansę na rozwój nowych inwestycji w Polsce i zwiększenie zainteresowania samą Warszawą jako lokalizacją biznesową. Wyjście UK z Unii Europejskiej to jednak dłuższy proces – na jego realne skutki z pewnością będziemy musieli zaczekać.

Fundacja Pro Progressio

Reklamy