Reklamy
Biznes

Coface Poland Factoring z najlepszym wynikiem w pełnym faktoringu eksportowym wśród firm zrzeszonych w PZF

Po drugim kwartale 2016 r. Coface osiągnął najwyższy obrót w pełnym faktoringu eksportowym wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 27,7 proc.

Łączny wzrost pełnego faktoringu eksportowego (w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika) członków PZF po II kwartale br. r/r wyniósł 38,3 proc. Faktoring eksportowy rozwijał się również najszybciej w 2015 r. (blisko 27 proc. wzrost r/r wśród firm zrzeszonych w PZF).

– Pozycję lidera w pełnym faktoringu eksportowym Coface zajmuje już kolejny kwartał z rzędu. Doświadczenie i silne wsparcie ubezpieczyciela, który znajduje się w grupie Coface – procentują. Prawie dziesięć lat temu, jako jedna z pierwszych firm na rynku zaczęliśmy wykorzystywać ubezpieczenie należności do tego, by zaoferowaćklientom faktoring pełny. Z naszych obserwacji wynika, że przedsiębiorcy oczekują dziś nie tyko finansowania, ale także przejęcia ryzyka niewypłacalności ich klientów – mówi Jarosław Jaworski, prezes Coface PolandFactoring. –  Polski eksport rozwija się niezwykle dynamicznie i choć sprzedaż za granicę rośnie, pojawiają się jednak obawy o niewypłacalność kontrahentów zagranicznych. Klienci nie wiedzą jak na obcych rynkach skutecznie egzekwować swoje należności i dlatego szukają wsparcia u faktorów. Ponadto taka usługa daje klientom również możliwość ograniczenia występującego w transakcjach walutowych ryzyka kursowego.

W pierwszym półroczu 2016 roku z faktoringu skorzystało 6.903 klientów (6.393 półroczu ub. roku) tj. więcej o 8 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2015. Faktorzy sfinansowali ponad 3,4 miliona faktur (wzrost o 11,7 proc.).Obroty wykazane według rodzajów usług faktoringowych przedstawiają się następująco:

Na 2016 rok faktorzy zapowiadają utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu nabywanych oraz finansowanych wierzytelności. Motorem rozwoju ponownie będzie zarówno rozwój usług eksportowych, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jak i usług faktoringu pełnego.

Polski Związek Faktorów

Reklamy