Biznes

CUBE.ITG finalizuje przejęcie Data Techno Park

Know how: inspiracji szukaj w tłumie. Foto: sxc.hu

Zarząd CUBE.ITG podjął uchwałę w sprawie emisji 1.509.600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 w ramach kapitału docelowego, która zostanie przeprowadzona w celu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w ITMED. Jest to już jeden z ostatnich etapów przejęcia 100 proc. udziałów w kluczowej dla strategii Grupy Kapitałowej CUBE.ITG spółki zależnej Data Techno Park.

Na emisję akcji w styczniu br. wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.Cena emisyjna wyniesie 4,55 zł za jedną akcję. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.019.200 zł w ramach emisji 1.509.600 nowych akcji. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej skierowanej do spółki Mizarus i zostaną opłacone poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności między spółkami.

Wartość emisji wyniesie ostatecznie 7,548 mln zł, zaś opcja Call III przewidywała zapłatę w wysokości 7,55 mln zł. Różnica w cenie zostanie pokryta bądź akcjami kolejnej emisji, lub walorami, które CUBE.ITG skupi z rynku. Jeśli żadna z tych ewentualności nie zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy, CUBE.ITG wypłaci należną Mizarus różnicę w cenie w formie pieniężnej.

GK CUBE.ITG konsekwentnie zmienia oblicze i sukcesywnie poprawia portfel zamówień, który w ub.r. wyniósł ok. 200 mln zł. Ten rok chce zakończyć kolejnym wzrostem sprzedaży. To również efekt konsolidacji wyników z DTP, które odpowiada za ok. 25 proc. przychodów grupy. Dzięki przejęciu tej spółki GK CUBE.ITG ma również szansę rozwinąć oferty produktów i usług w modelu SaaS (Software as a Service – jeden z modeli chmury obliczeniowej) oraz PaaS (Platform as a Service – jeden z modeli platformy usługowej polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy).

– „Chcemy sfinalizować przejęcie 100 proc. udziałów ITMED i pośrednio Data Techno Park w I kwartale br. i kontynuować prace w zakresie poszukiwania synergii i dalszego wzrost o sprzedaży na poziomie grupy kapitałowej” – mówi Prezes Paweł Witkiewicz. – „Ostatnie miesiące pokazały, że nasza strategia związana z przejęciem DTP okazała się skuteczna, a dzięki tej transakcji możliwy będzie wzrost przychodów skonsolidowanych powyżej 200 mln zł” – dodaje Prezes Witkiewicz.

Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym, ochrony zdrowia czy sieci handlowych. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. GK CUBE.ITG chce aktywnie działać w ramach dostosowania placówek medycznych do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia.

CUBE.ITG

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com