Biznes

DPDgroup światowym liderem w branży KEP [1] w zakresie dobrowolnej kompensacji emisji dwutlenku węgla

DPDgroup opublikowała pierwszy tzw. raport o postępie dla United Nations Global Compact (Communication on Progress; COP), z którego wynika, że jej zaangażowanie w utrzymanie neutralności dla środowiska jest wyjątkowe i wynosi 5% europejskiego rynku dobrowolnego offsetu węglowego.

W strategii DrivingChange™ DPDgroup zobowiązała się do doręczania wszystkich przesyłek w sposób neutralny dla środowiska i bez obciążania klientów dodatkowymi kosztami z tego tytułu. DPDgroup dokonuje pomiarów emisji CO2 powstałej w wyniku działalności kurierskiej, redukuje jej poziom, a resztę równoważy dobrowolnymi projektami offsetowymi.

– Jako druga firma kurierska w Europie przyjmujemy w tym obszarze pragmatyczne podejście, koncentrując się na działaniach, na które mamy realny wpływ. Dążymy do tego, aby nasza aktywność w zakresie doręczania przesyłek była neutralna dla środowiska. Od 2013 r. zredukowaliśmy emisję CO2 o 10,1% na jedną paczkę i uznajemy to za wielki sukces. Poszukując zaś innowacji, współdziałamy z naszymi klientami w kwestii zapobiegania zmianom klimatu – mówi Paul-Marie Chavanne, Prezes GeoPost/DPDgroup.

  1. Pomiar

Pierwszym krokiem jest oszacowanie wielkości  emisji CO2 wynikającej z działalności kurierskiej. Najważniejsze wskaźniki mierzone są co kwartał przy użyciu narzędzia opracowanego przez DPDgroup, które pozwala precyzyjnie ocenić jej wpływ na środowisko naturalne w odniesieniu do obowiązujących norm. Monitorowaniem wskaźników zajmuje się ponad 300 pracowników na terenie całej Europy. Audyt, który ma na celu weryfikację modelu pomiarowego oraz danych, dokonywany jest co roku przez firmę Mazars.

  1. Redukcja

W kolejnym kroku podejmowane są działania mające na celu zmniejszanie śladu węglowego DPDgroup poprzez poprawę efektywności przewozów, w tym w szczególności:

– usprawnienie procesów biznesowych: optymalizację tras i załadunku, wykorzystanie pojazdów z możliwością załadunku dwupoziomowego, itp.,

– wprowadzenie innowacyjnych usług takich jak Predict i Pickup, umożliwiających skuteczne doręczenie przy pierwszej próbie,

– rozwój floty pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym; w roku 2016 ta część floty DPDgroup pokonała ponad 6,2 miliona kilometrów.

  1. Kompensacja

W tej fazie programu DPDgroup dobrowolnie kompensuje od 2012 r. pozostałą emisję poprzez zakup tzw. kredytów węglowych. W roku 2016 zrównoważono w ten sposób ponad 863 000 ton CO2, dzięki czemu DPDgroup zajmuje pozycję lidera branży KEP na europejskim rynku dobrowolnego offsetu z udziałem sięgającym niemal 5%. Przy współpracy z firmą EcoAct, europejskim ekspertem w zakresie doradztwa dotyczącego strategii ograniczania emisji CO2, DPDgroup dokonuje wyboru projektów kompensacyjnych spełniających najbardziej rygorystyczne standardy międzynarodowe (takie jak Gold Standard, VCS i UNFCCC). Program ten obejmuje realizację sześciu projektów związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych i czystych źródeł. Przedsięwzięcia te zlokalizowane są w krajach, w których działa DPDgroup – w Niemczech, Czechach, Polsce i Wielkiej Brytanii, jak również w Turcji i Indiach.

Dzięki projektom kompensacyjnym wspieranym przez DPDgroup w roku 2016 wytworzono 714,000 MWh energii elektrycznej, odpowiadającej rocznemu zużyciu energii w 250 000 gospodarstw domowych[2].

[2] Źródło: EcoAct – wyliczenie na podstawie średniego rocznego zużycia w gospodarstwach domowych w 6 krajach objętych programem kompensacji emisji dwutlenku węgla (Niemcy, Polska, Czechy, Wielka Brytania,Turcja i Indie).

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com