Reklamy
Biznes

DuPont ogłasza wyniki finansowe za II kwartał 2016

DuPont (NYSE: DD), światowy lider w dostarczaniu innowacyjnych produktów, materiałów i usług na rynek globalny, ogłosił dzisiaj, że jego zysk operacyjny na akcję (EPS) 1 w drugim kwartale 2016 wyniósł 1,24 dolara na akcję, a zysk z działalności podstawowej GAAP2 na akcję wyniósł 1,16 dolara. Rok wcześniej zysk operacyjny oraz zysk z działalności podstawowej GAAP wynosiły odpowiednio 1,09 i 1,06 dolara  na akcję.

Wartość sprzedaży w II kwartale wyniosła 7,1 mld dolarów, nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Wzrost wolumenu został zrównoważony naciskiem wynikającym z lokalnych cen oraz kursów walut.

Nieprzerwane nastawienie na realizację naszych planów przynosi mocne wyniki. Właściwe ich przeprowadzenie pozwoliło na wzrost wolumenu o 2 proc.  i zwiększenie marż operacyjnych we wszystkich raportowanych segmentach. Do zwiększenia rezerw przyczyniły się oszczędności, wykorzystanie nowszych technologii i niższe koszty produkcji.

Kontynuowany postęp programu oszczędności utrzymuje nas na dobrej drodze do osiągnięcia miliarda dolarów do końca roku, na podstawie obecnych wyników – powiedział Ed Breen, CEO firmy DuPont – Cieszy nas ogromne poparcie dla fuzji pośród naszych akcjonariuszy. Przygotowujemy się do natychmiastowego działania po zamknięciu fuzji, którego spodziewamy się później w tym roku. Póki co nadal pracujemy nad kwestiami prawnymi związanymi z połączeniem firm. Niecierpliwie oczekujemy na utworzenie trzech silnych przedsiębiorstw, które jeszcze zwiększą nasze możliwości oferowania innowacyjnych rozwiązań i dadzą szerszy wybór naszym klientom.

Najważniejsze informacje – II kwartał

Zysk operacyjny na akcję wzrósł 14 procent do 1,24 dolara, włączając ujemny wpływ różnic walutowych 0,05 dolara na akcję. Zysk z działalności podstawowej GAAP na akcję wyniósł 1,16 dolara w stosunku do 1,06 dolara rok temu.

Obrót 7,1 miliarda dolarów odzwierciedla dwuprocentowy wzrost wolumenu, zawdzięczany segmentom Agriculture, Performance Materials and Nutrition & Health. Wpływ lokalnych cen i kursów walutowych (3 proc.) ostatecznie doprowadził do spadku obrotu o 1 proc..

Obrót w obszarze rolnictwa odzwierciedlany jest przez trzyprocentowy wzrost wolumenu, zwiększany przez lepszą sprzedaż nasion kukurydzy i środków owadobójczych, która jest częściowo równoważona przez niższąsprzedaż soi w Ameryce Północnej. Wzrost wolumenu był zneutralizowany przez kursy walut.

Marże brutto wzrosły łącznie o ponad 100 punktów bazowych. Marże operacyjne wzrosły we wszystkich raportowanych segmentach, co zaowocowało łącznym zwiększeniem marż operacyjnych o 250 punktów bazowych.

Łączny zysk operacyjny przed opodatkowaniem wzrósł o 11 proc. i wyniósł 1,613 miliona dolarów, mimo ok. 60-milionowego ujemnego wpływu różnic walutowych.

Koszty operacyjne GAAP zostały zmniejszone o ok. 160 milionów dolarów. Wyłączając pozycje znaczące i koszty emerytur oraz innych świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy, koszty operacyjne zostały zmniejszone o ok. 220 milionów dolarów, co oznacza poprawę o 12 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Wydatki korporacyjne GAAP spadły o 26 proc.  w porównaniu do poprzedniego roku. Wyłączając pozycje znaczące, wydatki korporacyjne spadły o 65 milionów dolarów (44 proc.).

DuPont spodziewa się, że zyski operacyjne w ujęciu całego 2016 r. wyniosą 3,15 – 3,20 dolara na akcję, co oznacza wzrost o 0,10 dolara na akcję w porównaniu do poprzedniej prognozy.

Prognoza 2016

Firma spodziewa się obecnie zysków operacyjnych w ujęciu całego 2016 r. na poziomie 3,15 do 3,20 dolara na akcje, co oznacza wzrost w porównaniu do wcześniejszych oczekiwań wynoszących 3,05 do 3,20 dolara na akcję, czyli więcej o 10 dolarów w niższym z przedziałów. Szacowany negatywny wpływ wahań kursów walut w ujęciu całego 2016 r. wynosi 0,15 dolara na akcję, czyli mniej w porównaniu do poprzednio publikowanych szacunków wynoszących 0,20 dolara na akcję.

Firma nadal spodziewa się, że odniesie korzyść w wysokości 0,64 dolara na akcję wynikającą z realizacji w 2016 r. globalnego planu oszczędnościowo-restrukturyzacyjnego. Zysk z działalności podstawowej GAAP firmy w roku 2016 roku zawiera przewidywaną opłatę w wysokości ok. 0,45 dolara na akcję za koszty transakcyjne związane z planowaną fuzją z Dow. W III kwartale 2016 r., firma spodziewa się, że zyski operacyjne zostaną zwiększone o 50 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Wykorzystanie innych wskaźników poza GAAP

W opinii członków zarządu DuPont, niektóre wskaźniki poza GAAP mają również duże znaczenie dlainwestorów, ponieważ umożliwiają im wgląd w bieżące wyniki operacyjne spółki. Pomiary takie nie są ujmowane zgodnie z GAAP i nie powinny być postrzegane jako alternatywne dla wskaźników wydajności GAAP. Ponadto wskaźniki te mogą nie być zgodne z podobnymi wskaźnikami przewidywanymi przez inne firmy.

DuPont

Reklamy