Biznes

EBC Solicitors chce czwarty rok z rzędu podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Inwestycyjno-doradcza spółka może przeznaczyć 0,6 mln zł nawypłatę dywidendy za 2015 r. Na jedną akcję spółki przypadnie 0,05 zł, a stopa dywidendy, oszacowana według ostatniego kursu zamknięcia, wyniesie 10%. Od początku notowań na NewConnect EBC Solicitors wypłaciło akcjonariuszom, z zysku za lata 2012-2014 1,5 mln zł dywidend.

– Zgodnie ze strategią rozwoju Grupy, zakładającą przeznaczenie na wypłatę dywidend Akcjonariuszom co najmniej połowy gotówkowego, wypracowanego przez segment doradczy, zysku jednostkowego Spółki, Zarząd EBC Solicitors będzie rekomendował Akcjonariuszom przeznaczenie 0,6 mln zł na wypłatę dywidendy. EBC Solicitors ma za sobą kolejny udany rok. W 2015 r. wypracowaliśmy, według wstępnych szacunków, 0,97 mln zł jednostkowego zysku netto.

Z kolei na poziomie Grupy zamknęliśmy rok z sukcesem w postaci realizacji projektów inwestycyjnych o łącznejwartości przekraczającej 20 mln zł, realizowanych przez wchodzące w skład Grupy inkubatory biznesu: EBC Incubator oraz Świętokrzyski Inkubator Technologii. W 2016 r. wkroczyliśmy z solidnymi fundamentami pod dalszy dynamiczny rozwój Grupy i niezależnie od bieżących potrzeb kapitałowych zamierzamy kontynuować dotychczasową politykę dywidendową, która jest jednym z filarów strategii rozwoju Grupy i budowania pozytywnych relacji w Akcjonariuszami – ocenia Adam Osiński, prezes zarządu EBC Solicitors.

Grupa EBC Solicitors

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com